Vertaling van philosophy

Inhoud:

Engels
Nederlands
philosophy {zn.}
filosofie [v]
levensbeschouwing
wijsbegeerte 
Only in philosophy can you use a circular argument and get praised for it.
Alleen in de filosofie kun je een cirkelredenering gebruiken en daarom geprezen worden.
The love of a young maiden is a poem. The love of an old maid is philosophy.
Liefde voor een jonge vrouw is een gedicht. Liefde voor een rijpe vrouw is filosofie.
philosophy {zn.}
filosofie [v] (de ~)
wijsbegeerte [v] (de ~)
philosophy {zn.}
filosofie
levensfilosofie [v] (de ~)
wereldbeschouwing [v] (de ~)
levensvisie [v] (de ~)
levensbeschouwing [v] (de ~)
Your philosophy of life is different than mine.
Jouw levensfilosofie is verschillend van de mijne.
doctrine, ism, philosophical system, philosophy, school of thought {zn.}
belijdenis [v] (de ~)
leerstuk [o] (het ~)
prolepse
geloofsartikel
dogma [o] (het ~)
doctrine [v] (de ~)
leerstelling [v] (de ~)
doctrine, ism, philosophical system, philosophy, school of thought {zn.}
filosofie


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Your philosophy of life is different than mine.

Jouw levensfilosofie is verschillend van de mijne.

Only in philosophy can you use a circular argument and get praised for it.

Alleen in de filosofie kun je een cirkelredenering gebruiken en daarom geprezen worden.

The love of a young maiden is a poem. The love of an old maid is philosophy.

Liefde voor een jonge vrouw is een gedicht. Liefde voor een rijpe vrouw is filosofie.

Here’s my flag for Nynorsk. Because the philosophy of Nynorsk is based on the maximum divergence from Danish, Danish background of the flag is to be replaced with Icelandic, because Icelandic served as inspiration for the language creators. The flag is not rectangular in form, because... Well, that Nynorsk is strange after all.

Hier is mijn vlag voor Nynorsk. Aangezien de ideologie van het Nynorsk gebaseerd is op maximale afwijking van het Deens, wordt de Deense achtergrond van de vlag vervangen door de IJslandse, want de makers van de taal hebben het IJslands als inspiratie gebruikt. De vlag is niet rechthoekig omdat... nou ja, omdat Nynorsk gewoon raar is.


Gerelateerd aan philosophy

doctrine - ism - philosophical system - school of thoughtscience - point of view - principle - theory