Vertaling van plague

Inhoud:

Engels
Nederlands
calamity, scourge, plague {zn.}
plaag 
plague {zn.}
plaag [m] (de ~)
pestilence, plague {zn.}
pest
afflict, plague {zn.}
teisteren
plagen 
plague {zn.}
gesel [m] (de ~)
hel [m] (de ~)
inferno
plaag [m] (de ~)
pest [m] (de ~)
verschrikking [v] (de ~)
to beset, to chevvy, to chevy, to chivvy, to chivy, to harass, to harry, to hassle, to molest, to plague, to provoke {ww.}
tarten

I plague
you plague
we plague

ik tart
jij tart
wij tarten
» meer vervoegingen van tarten

to beset, to chevvy, to chevy, to chivvy, to chivy, to harass, to harry, to hassle, to molest, to plague, to provoke {ww.}
achtervolgen
najagen

I plague
you plague
we plague

ik achtervolg
jij achtervolgt
wij achtervolgen
» meer vervoegingen van achtervolgen

pest, pestilence, pestis, plague {zn.}
pestepidemie [v] (de ~)
pest, pestilence, pestis, plague {zn.}
vloek


Gerelateerd aan plague

calamity - scourge - pestilence - afflict - beset - chevvy - chevy - chivvy - chivy - harass - harry - hassle - molest - provoke - pestpenalisation - affliction - call forth - chase - epidemic - bubonic plague - bad luck