Vertaling van rabbit

Inhoud:
Sorry! Door een technisch probleem is ons woordenboek momenteel niet beschikbaar.×

Engels
Nederlands
rabbit
konijn

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

The rabbit is eating the carrot.

Het konijn eet de wortel.

I have to look after the rabbit.

Ik moet voor het konijn zorgen.

"What is your wish?" asked the little white rabbit.

"Wat is je wens?" vroeg het witte konijntje.

"What's the matter?" asked the little white rabbit.

"Wat is er?" vroeg het kleine witte konijn.

The twelve animals of the Chinese zodiac come from eleven kinds of animals originating in nature, namely the rat, ox, tiger, rabbit, horse, snake, monkey, rooster, dog and pig, as well as the legendary form of the dragon, and are used as a calendar.

De twaalf dieren van de Chinese dierenriem komen van elf diersoorten die in de natuur voorkomen, met name de rat, os, tijger, konijn, slang, paard, aap, haan, hond en varken, en ook de legendarische draak; ze worden als kalender gebruikt.