Vertaling van recent

Inhoud:

Engels
Nederlands
fresh, recent {bn.}
recent
van jonge datum
van recente datum
fresh, recent, hale {bn.}
fris
luchtig
onbedorven
vers 


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Is it a recent picture?

Is dit een recente foto?

The recent advances in medicine are remarkable.

De recente vooruitgang in de geneeskunde is opmerkelijk.

The recent coffee shortage brought about many problems.

Het recente koffietekort bracht veel problemen met zich mee.

A recent survey revealed that the population density in the metropolis was decreasing.

Uit een recente enquête bleek dat de bevolkingsdichtheid in de metropool kleiner aan het worden was.

“The economy has opened up a faultline in the Atlantic,” announces La Stampa, reporting on the impact of recent remarks by Barack Obama which imply that the poor management of the Eurozone crisis is to blame for the feeble outlook for growth in the US.

“De economie drijft landen aan weerszijden van de Atlantische Oceaan uit elkaar”: zo vat La Stampa de gevolgen samen van recente uitspraken van Barack Obama. Daarin beweerde de Amerikaanse president dat de magere groeiperspectieven van de Verenigde Staten toe te schrijven zijn aan de slechte wijze waarop de eurocrisis wordt bestreden.


Gerelateerd aan recent

fresh - hale