Vertaling van repeated

Inhoud:

Engels
Nederlands
repeated {bn.}
herhaald
to remake, to renew, to repeat {ww.}
overmaken 
overdoen

I repeated
you repeated
he/she/it repeated

ik maakte over
jij maakte over
hij/zij/het maakte over
» meer vervoegingen van overmaken

to repeat, to restate, to say again {ww.}
herhalen 
nazeggen

I repeated
you repeated
he/she/it repeated

ik herhaalde
jij herhaalde
hij/zij/het herhaalde
» meer vervoegingen van herhalen

Could you repeat that, please?
Kunt ge dat herhalen?
Can you repeat what you said?
Kan je herhalen wat je zei?
to repeat, to reenact, to reiterate {ww.}
herhalen 
nazeggen
doornemen

I repeated
you repeated
he/she/it repeated

ik herhaalde
jij herhaalde
hij/zij/het herhaalde
» meer vervoegingen van herhalen

Can you repeat please?
Kun je dat herhalen?
How many times do I have to repeat that she isn't my friend?
Hoe vaak moet ik nog herhalen dat ze mijn vriendin niet is?
perennial, recurrent, repeated {bn.}
herhaald
perennial, recurrent, repeated {bn.}
chronisch
to recur, to repeat {ww.}
terugkeren
weerkeren
wederkomen
weerkomen
wederkeren

I repeated
you repeated
he/she/it repeated

ik keerde terug
jij keerde terug
hij/zij/het keerde terug
» meer vervoegingen van terugkeren

to recur, to repeat {ww.}
herhalen

I repeated
you repeated
he/she/it repeated

ik herhaalde
jij herhaalde
hij/zij/het herhaalde
» meer vervoegingen van herhalen

to double, to duplicate, to reduplicate, to repeat, to replicate {ww.}
herhalen
overdoen
itereren

I repeated
you repeated
he/she/it repeated

ik herhaalde
jij herhaalde
hij/zij/het herhaalde
» meer vervoegingen van herhalen

to echo, to repeat {ww.}
nazingen

I repeated
you repeated
he/she/it repeated

ik zong na
jij zong na
hij/zij/het zong na
» meer vervoegingen van nazingen

to ingeminate, to iterate, to reiterate, to repeat, to restate, to retell {ww.}
herhalen
echoën
nazeggen

I repeated
you repeated
he/she/it repeated

ik herhaalde
jij herhaalde
hij/zij/het herhaalde
» meer vervoegingen van herhalen


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

"No," repeated the Englishman.

"Nee," herhaalde de Engelsman.

I repeated the word several times for her.

Ik heb het woord een aantal keer voor haar herhaald.


Gerelateerd aan repeated

remake - renew - repeat - restate - say again - reenact - reiterate - perennial - recurrent - recur - double - duplicate - reduplicate - replicate - echoceaseless - bechance - come about - work - imitate - say