Vertaling van rumor

Inhoud:

Engels
Nederlands
fame, hearsay, renown, repute, rumour, kudos {zn.}
roep
roem
mare 
reputatie [v]
befaamdheid [v]
faam [v]
rumour, hearsay {zn.}
gerucht [o]
praatje [o]
hearsay, rumor, rumour {zn.}
gerucht [o] (het ~)
mare [m] (de ~)
praatje [o] (het ~)
Mayuko denied the rumor.
Mayuko ontkende het gerucht.
Unfortunately, that rumor is true.
Helaas is het gerucht waar.

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Mayuko denied the rumor.

Mayuko ontkende het gerucht.

The rumor proved true.

Het gerucht bleek waar te zijn.

Can the rumor be true?

Zou het kunnen dat dat gerucht waar is?

Unfortunately, that rumor is true.

Helaas is het gerucht waar.

I think that rumor is true.

Ik denk dat dat gerucht waar is.

The rumor of her death turned out false.

Het gerucht over haar dood bleek niet waar te zijn.


Gerelateerd aan rumor

fame - hearsay - renown - repute - rumour - kudosmessage