Vertaling van sad

Inhoud:

Engels
Nederlands
sad, sorrowful {bn.}
verdrietig
sad, dismal, dreary {bn.}
bedroefd 
treurig
triest
triestig
sad, stricken {bn.}
bedroefd 
regrettable, sad, unfortunate, a pity, a shame {bn.}
betreurenswaardig
spijtig
jammerlijk
erg jammer
bleak, dismal, dreary, gaunt, miserable, sad, somber, sullen, gloomy {bn.}
mistroostig
naargeestig
somber
triestig
unhappy, sad {bn.}
ongelukkig
dismal, sad, miserable, dark, gloomy, grim, lugubrious, sorrowful {bn.}
droef
bedroefd 
droevig 
treurig
verdrietig

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Maria is sad today.

Vandaag is Maria treurig.

The old man looks sad.

De oude ziet er triestig uit.

Why should you be so sad?

Waarom zou je zo triest moeten zijn?

He told me a sad story.

Hij vertelde mij een zielig verhaal.

When I woke up, I was sad.

Toen ik wakker werd, was ik verdrietig.

Why does she look so sad?

Waarom kijkt ze zo verdrietig?

But you know, it would be sad to collect all these sentences, and keep them for ourselves. Because there's so much you can do with them. Which is why Tatoeba is open. Our source code is open. Our data is open.

Maar weet je, het zou toch jammer zijn om al deze zinnen te verzamelen en voor onszelf te houden, omdat je er zoveel mee kunt doen. Daarom is Tatoeba open. Onze broncode is open. Onze gegevens zijn open.