Vertaling van unhappy

Inhoud:

Engels
Nederlands
unhappy, sad {bn.}
ongelukkig
unhappy {bn.}
ongelukkig

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

All happy families resemble each other, each unhappy family is unhappy in its own way.

Gelukkige gezinnen lijken alle op elkaar, ieder ongelukkig gezin is ongelukkig op zijn eigen wijze.

I'd be unhappy, but I wouldn't kill myself.

Ik zou ongelukkig zijn, maar ik zou geen zelfmoord plegen.

It is said that the poor are not always unhappy.

Er wordt gezegd dat de armen niet altijd ongelukkig zijn.

We are never so happy nor so unhappy as we imagine.

We zijn nooit even gelukkig of ongelukkig als we onszelf indenken.

Maybe I am unhappy, but I don't intend to kill myself.

Ik mag dan wel ongelukkig zijn, maar ik ben niet van plan mezelf te doden.

We are not as happy or unhappy as we imagine ourselves to be.

We zijn niet zo gelukkig of ongelukkig dan we onszelf inbeelden.

If you're unhappy with your private life, I suggest you register on Facebook. It's the best way to get rid of it.

Als je je privéleven beu bent, raad ik je aan om je bij Facebook in te schrijven. Het is de beste manier om er van af te geraken.


Gerelateerd aan unhappy

sad