Vertaling van seven

Inhoud:

Engels
Nederlands
seven {telw.}
zeven 
7, heptad, septenary, septet, seven, sevener, vii {zn.}
zevental

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

It's already seven.

Het is al zeven uur.

Seven dollars, please.

7 dollar, alstublieft.

Wake me up at seven.

Wek me om zeven uur.

We have breakfast at seven.

We ontbijten om zeven uur.

Come here before seven o'clock.

Kom voor zeven uur naar hier.

Seven is a lucky number.

Zeven is een gelukbrengend getal.

I have breakfast at seven.

Ik ontbijt om zeven uur.

Five plus two equals seven.

Vijf plus twee is zeven.

This here sentence consists of seven words.

Deze zin bevat zeven woorden.

The alarm clock wakes me at seven.

De wekker wekt me om zeven uur.

My father will come home at seven.

Mijn vader zal om zeven uur thuis komen.

I got up at seven this morning.

Ik ben vanmorgen om zeven uur opgestaan.

His son disappeared seven years ago.

Zijn zoon verdween zeven jaar geleden.

Please call me at seven tomorrow morning.

Bel me alsjeblieft morgenochtend om zeven uur.

Wake me up at seven o'clock.

Maak me wakker om zeven uur.


Gerelateerd aan seven

7 - heptad - septenary - septet - sevener - viisquad