Vertaling van silent

Inhoud:

Engels
Nederlands
silent {bn.}
stom 
toonloos
silent, tacit {bn.}
stil 
zwijgend
stilzwijgend
silent, unsounded {bn.}
muisstil
doodstil
silent, tacit, understood {bn.}
impliciet
silent, soundless, still {bn.}
geluidloos
stil
geruisloos

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

She suddenly fell silent.

Ze werd plots stil.

Why is she so silent?

Waarom is ze zo stil?

Be silent in the library, boys.

Wees stil in de bibliotheek, jongens.

You have the right to remain silent.

U hebt het recht om te zwijgen.

"What do you mean?" Dima asked, but burped, for if he remained silent, this sentence would be too simple.

"Wat bedoel je?" vroeg Dima, maar liet een boer, want als hij stil zou blijven, zou deze zin te eenvoudig zijn.


Gerelateerd aan silent

tacit - unsounded - understood - soundless - stillsilent - furtive