Vertaling van slight

Inhoud:

Engels
Nederlands
light, slight {bn.}
licht 
slender, slight, slim, svelte {bn.}
tenger
rebuff, slight {zn.}
repulsie
afwijzing [v] (de ~)
slender, slight, slim, svelte {bn.}
rank

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I have a slight cold.

Ik ben een beetje verkouden.

She has a slight lisp.

Ze slist een beetje.

There's a slight possibility of a recurrence.

Er bestaat een kleine kans op herhaling.

He speaks Esperanto with a slight French accent.

Hij spreekt Esperanto met een licht Frans accent.

I had a slight headache, so I went to bed early.

Ik had een beetje hoofdpijn, dus ik ben vroeg naar bed gegaan.

"Noobs?" Dima asked, a slight hint of anger in his voice. "This isn't a video game, Al-Sayib! This is real life!"

"Noobs?" vroeg Dima met enige boosheid in zijn stem. "Dit is geen videospelletje, Al-Sayib! Dit is het echte leven!"


Gerelateerd aan slight

light - slender - slim - svelte - rebuffdenial - rangy