Vertaling van smith

Inhoud:

Engels
Nederlands
smith {zn.}
ijzersmid [m]
smid  [m]
smith {zn.}
metaalbewerker
metaalarbeider
smith {zn.}
smid [m] (de ~)

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Mr. Smith came.

Mr. Smith kwam.

Mrs. Smith cleans that room.

Mevr. Smith poetst die kamer.

Is Mrs. Smith an English teacher?

Is mevrouw Smith lerares Engels?

Is Miss Smith an English teacher?

Is mevrouw Smith lerares Engels?

Mr Smith is a good teacher.

Meneer Smith is een goede leraar.

We plan to visit Mr. Smith tomorrow.

We zijn van plan om morgen bij meneer Smith op bezoek te gaan.

You should keep in touch with Mr. Smith.

Je moet in contact blijven met meneer Smith.

Mr. Long and Mr. Smith spoke to each other.

Meneer Long en meneer Smith praatten met elkaar.

I'm looking for Mr. Smith

Ik zoek de heer Smith


Gerelateerd aan smith

jack - artificer