Vertaling van smoking

Inhoud:

Engels
Nederlands
to smoke {ww.}
roken 
Care for a smoke?
Wilt ge roken?
You may not smoke in an elevator.
In een lift moogt ge niet roken.
to smoke {ww.}
roken 
smoken
It's against the rules to smoke at the office.
Het is tegen de regels op kantoor te roken.
Now remember, you must not smoke in her car.
Nu denk eraan dat ge niet moogt roken in haar auto.
smoke, smoking {zn.}
smoken
walmen
to smoke {ww.}
doorroken
to smoke {ww.}
roken
oproken
paffen
smoken
dampen
A study reports that 53,000 Americans die each year as a result of secondhand smoke.
Volgens een studie sterven elk jaar 53.000 Amerikanen aan de gevolgen van passief roken.
to smoke {ww.}
schuiven
to smoke {ww.}
doorroken

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

You must stop smoking.

Ge moet stoppen met roken.

You must quit smoking.

Ge moet stoppen met roken.

He has stopped smoking.

Hij is gestopt met roken.

He stopped smoking.

Hij is gestopt met roken.

She gave up smoking.

Ze is gestopt met roken.

He quit smoking.

Hij is gestopt met roken.

Smoking is permitted.

Roken is toegestaan.

My father stopped smoking.

Mijn vader is gestopt met roken.

You should quit smoking.

Ge zoudt moeten stoppen met roken.

I quit smoking.

Ik ben gestopt met roken.

She quit smoking.

Ze is gestopt met roken.

He decided to quit smoking.

Hij besliste te stoppen met roken.

My father gave up smoking.

Mijn vader is gestopt met roken.

I quit smoking and drinking.

Ik ben gestopt met roken en drinken.

Why didn't he stop smoking?

Waarom is hij niet gestopt met roken?


Gerelateerd aan smoking

smokesteam - filter - do drugs - smoke - bear on