Vertaling van society

Inhoud:

Engels
Nederlands
society, circle, club {zn.}
kring  [m]
krans
vereniging  [v]
sociëteit [v]
gezelschap [o]
genootschap [o]
society {zn.}
maatschappij  [v]
samenleving [v]
gemeenschap  [v]
We live in a democratic society.
Wij leven in een democratische samenleving.
club, society {zn.}
club [v]
sociëteit [v]
The club has thirty members.
De club heeft dertig leden.
Every member of the club was present.
Elk lid van de club was aanwezig.
society {zn.}
maatschappij [v] (de ~)
samenleving [v] (de ~)
gemeenschap [v] (de ~)
wereld [m] (de ~)
society {zn.}
society [m] (de ~)
upper ten
jetset
jet-set
jet set
high-society
high society
society {zn.}
plantengemeenschap
society {zn.}
bond
club, gild, guild, lodge, order, social club, society {zn.}
club [m] (de ~)
soos [m] (de ~)
sociëteit [v] (de ~)
Which club do you want to join?
Van welke club wil je lid worden?
Is that your most favorite golf club?
Is dat jouw favoriete golf club?
club, gild, guild, lodge, order, social club, society {zn.}
club [m] (de ~)
Jill is the only girl in our club.
Jill is het enige meisje in onze club.
club, gild, guild, lodge, order, social club, society {zn.}
vereniging [v] (de ~)
club, gild, guild, lodge, order, social club, society {zn.}
kloosterorde
orde [m] (de ~)
club, gild, guild, lodge, order, social club, society {zn.}
gilde [m] (de/het ~)
club, gild, guild, lodge, order, social club, society {zn.}
leefgroep [m] (de ~)


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

We live in a democratic society.

Wij leven in een democratische samenleving.

The 26th of September is the European Day of the Languages. The Council of Europe want to sharpen the attention for the multilingual heritage of Europe, to foster the evolution of multilingualism in society and to encourage the citizens to learn languages​​. Tatoeba as an easy-to-use learning media and as a vivid community promotes the study and appreciation of languages in a quite practical way.

26 september is de Europese Dag van de Talen. De Raad van Europa wil de aandacht toespitsen op het veeltalig erfgoed van Europa, de meertaligheid van de maatschappij bevorderen en de burgers aanmoedigen talen te leren. Tatoeba als gemakkelijk bruikbaar leermiddel en als levendige gemeenschap ondersteunt op een zeer praktische manier het leren van en de waardering voor talen.


Gerelateerd aan society

circle - club - gild - guild - lodge - order - social clubgroup - elite - commune - club - monastery - cloister