Vertaling van sometimes

Inhoud:

Engels
Nederlands
once, on occasion, sometimes, occasionally {bw.}
eens
op een keer
several times, sometimes, occasionally {bw.}
bijwijlen
soms
somtijds
weleens
somwijlen

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Dreams sometimes come true.

Soms komen dromen uit.

That happens sometimes.

Dat gebeurt soms.

Tony sometimes visited his family.

Tony gaat soms op bezoek bij zijn familie.

I sometimes dream of home.

Soms droom ik over thuis.

Sometimes telling the truth hurts.

Soms doet het pijn de waarheid te spreken.

My father sometimes goes abroad.

Mijn vader gaat soms naar het buitenland.

Even intelligent people are sometimes absent-minded.

Zelfs intelligente mensen zijn soms verstrooid.

Sometimes, you must fail before you succeed.

Soms moet je falen voordat je kunt slagen.

He would sometimes talk with the soldiers.

Hij praatte soms met de soldaten.

Sometimes critics don't know what they criticise.

Soms weten critici niet wat ze aan het bekritiseren zijn.

Sometimes he can be a strange guy.

Soms kan hij een vreemde jongen zijn.

I sometimes visit my friends' homes.

Ik bezoek soms de huizen van mijn vrienden.

Sometimes I can't hold my emotions.

Soms kan ik mijn emoties niet bedwingen.

Sometimes I feel tired of walking.

Soms voel ik me moe van het wandelen.

Correcting is sometimes harder than writing.

Verbeteren is soms moeilijker dan schrijven.


Gerelateerd aan sometimes

once - on occasion - occasionally - several times