Vertaling van south

Inhoud:

Engels
Nederlands
south, southward, southwards {bw.}
naar het zuiden
zuidwaarts
south {zn.}
zuiden  [o]
He came from the south.
Hij kwam uit het zuiden.
France is to the south of England.
Frankrijk ligt ten zuiden van Engeland.
south {bn.}
zuiden
south {bn.}
zuidwaarts
confederacy, confederate states, confederate states of america, dixie, dixieland, south {zn.}
dixielandmuziek
dixieland [v] (de ~)
due south, s, south, southward {zn.}
zuiden [o] (het ~)
Southward.
Naar het zuiden.
Our plane is flying toward the south.
Ons vliegtuig vliegt naar het zuiden.
due south, s, south, southward {zn.}
s [m] (de ~)
The Esperanto alphabet consists of 28 letters: a, b, c, ĉ, d, e, f, g, ĝ, h, ĥ, i, j, ĵ, k, l, m, n, o, p, r, s, ŝ, t, u, ŭ, v, z.
Het Esperanto-alfabet bevat achtentwintig letters: a, b, c, ĉ, d, e, f, g, ĝ, h, ĥ, i, j, ĵ, k, l, m, n, o, p, r, s, ŝ, t, u, ŭ, v, z.
Esperanto alphabet has 28 letters: a, b, c, ĉ, d, e, f, g, ĝ, h, ĥ, i, j, ĵ, k, l, m, n, o, p, r, s, ŝ, t, u, ŭ, v, z.
Het Esperanto-alfabet bevat achtentwintig letters: a, b, c, ĉ, d, e, f, g, ĝ, h, ĥ, i, j, ĵ, k, l, m, n, o, p, r, s, ŝ, t, u, ŭ, v, z.

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

He came from the south.

Hij kwam uit het zuiden.

South Africa is far away.

Zuid-Afrika is ver weg.

France is to the south of England.

Frankrijk ligt ten zuiden van Engeland.

Japan and South Korea are neighbors.

Japan en Zuid-Korea zijn buurlanden.

North is the opposite direction from south.

Noord is de richting die tegenovergesteld is aan zuid.

Our plane is flying toward the south.

Ons vliegtuig vliegt naar het zuiden.

They come from the south of France.

Ze komen uit het zuiden van Frankrijk.

In the fall, many birds head for the south.

In het najaar gaan veel vogels naar het zuiden.

South Guelderish is a dialect of Dutch spoken in the German state of North Rhine-Westphalia.

Het Zuid-Gelders is een dialect van het Nederlands die in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen gesproken werd.

Those birds build their nests in the summer and fly to the south in the winter.

Die vogels bouwen in de zomer hun nest en vliegen in de winter naar het zuiden.

In the north, there's Scotland; in the south, England; in the west, Wales; and further west, Northern Ireland.

In het noorden ligt Schotland, in het zuiden Engeland, in het westen Wales, en nog verder naar het westen Noord-Ierland.

Most people who eat with a fork live in Europe, North America, and South America; people who eat with chop sticks live in Africa, the Near East, Indonesia, and India.

Het merendeel van de mensen die met een vork eten, woont in Europa, Noord-Amerika en Latijns-Amerika; mensen die met stokjes eten, wonen in Afrika, in het Nabije Oosten, in Indonesië en in India.