Vertaling van stupid

Inhoud:

Engels
Nederlands
foolish, stupid, addled, sheepish, silly, dull {bn.}
bot 
dom 
onbenullig
schaapachtig
stom 
zwakhoofdig
stupid, unintelligent {bn.}
onintelligent
stom
dom
dull, stupid, uninspired {bn.}
flauw
dom 
onnozel
simpel
stompzinnig


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

You're really not stupid.

Je bent echt niet dom.

There are no stupid questions, only stupid answers.

Er zijn geen domme vragen, alleen domme antwoorden.

I have a stupid question.

Ik heb een domme vraag.

His stupid answer surprised everybody.

Zijn domme antwoord verbaasde iedereen.

He pretended to be a stupid man.

Hij deed zich voor als een stomme man.

I was stupid enough to believe it.

Ik was dom genoeg om het te geloven.

I refuse to answer such a stupid question.

Ik weiger antwoord te geven op zo'n domme vraag.

Anything that is too stupid to be spoken is sung.

Alles wat te stom is om te zeggen, wordt gezongen.

It is because light travels faster than sound that some people look brilliant before sounding stupid.

Dat sommige mensen er geniaal uitzien voordat ze dom klinken, komt doordat licht zich sneller voortplant dan geluid.


Gerelateerd aan stupid

foolish - addled - sheepish - silly - dull - unintelligent - uninspired