Vertaling van foolish

Inhoud:

Engels
Nederlands
foolish, misguided, rash, thoughtless, unreasoning {bn.}
onverstandig
foolish, stupid, addled, sheepish, silly, dull {bn.}
bot 
dom 
onbenullig
schaapachtig
stom 
zwakhoofdig
foolish, silly {bn.}
dol
dom 
dwaas 
onverstandig
zot
absurd, foolish, meaningless, nonsensical, senseless, silly {bn.}
onzinnig
zinledig
zinloos


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I was foolish enough to believe him.

Ik was dom genoeg om hem te geloven.

I decided not to do such a foolish thing.

Ik besloot niet zoiets doms te doen.

Is she so foolish as to believe that?

Is ze zo dom, dat ze dat gelooft?

It was foolish of him to do such a thing.

Het was dom van hem om zoiets te doen.

It's foolish on your part to swim when it's so cold.

Het is dom van je om te gaan zwemmen terwijl het zo koud is.


Gerelateerd aan foolish

misguided - rash - thoughtless - unreasoning - stupid - addled - sheepish - silly - dull - absurd - meaningless - nonsensical - senseless