Vertaling van absurd

Inhoud:

Engels
Nederlands
absurd, foolish, meaningless, nonsensical, senseless, silly {bn.}
onzinnig
zinledig
zinloos
absurd, nonsensical, grotesque, monstrous {bn.}
belachelijk
grotesk
ridicuul
onmogelijk
absurd 
dwaas 
ongerijmd
onzinnig
zinneloos
zot
absurd, nonsensical, around the bend, balmy, barmy, bats, batty, bonkers, buggy, cracked, crackers, daft, dotty, fruity, haywire, kookie, kooky, loco, loony, loopy, nuts, nutty, round the bend, wacky, whacky {bn.}
absurd 
ongerijmd
schizofreen
dwaas 
onzinnig
zinneloos
zot
absurd {bn.}
bespottelijk
debiel
krankjorem
idioot
imbeciel
absurd {bn.}
incongruent


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

It is absurd to idle away the student life.

Het is absurd het studentenleven te verliezen aan nietsdoen.

That's the most absurd idea I've ever heard.

Dat is het meest absurde idee dat ik ooit heb gehoord.


Gerelateerd aan absurd

foolish - meaningless - nonsensical - senseless - silly - grotesque - monstrous - around the bend - balmy - barmy - bats - batty - bonkers - buggy - crackedodd - awkward - absurd - unequal