Vertaling van surprised

Inhoud:

Engels
Nederlands
surprised {bn.}
bevreemd
verwonderd
verbaasd
to astonish, to astound, to overawe, to surprise {ww.}
verrassen
versteld doen staan

I surprised
you surprised
he/she/it surprised

ik verraste
jij verraste
hij/zij/het verraste
» meer vervoegingen van verrassen

I want to surprise him.
Ik wil hem verrassen.
I wanted to surprise her.
Ik wilde haar verrassen.
to surprise, to take unawares {ww.}
verrassen
snappen
betrappen

I surprised
you surprised
he/she/it surprised

ik verraste
jij verraste
hij/zij/het verraste
» meer vervoegingen van verrassen

No matter how sneaky you are, you can never surprise yourself.
Hoe sluw je ook bent, je kan nooit jezelf verrassen.
to surprise {ww.}
verrassen

I surprised
you surprised
he/she/it surprised

ik verraste
jij verraste
hij/zij/het verraste
» meer vervoegingen van verrassen

to surprise {ww.}
bevreemden

I surprised
you surprised
he/she/it surprised

ik bevreemdde
jij bevreemdde
hij/zij/het bevreemdde
» meer vervoegingen van bevreemden

to storm, to surprise {ww.}
stormlopen
bestormen

I surprised
you surprised
he/she/it surprised

ik liep storm
jij liep storm
hij/zij/het liep storm
» meer vervoegingen van stormlopen


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Our teacher seemed surprised.

Onze leraar leek verrast te zijn.

His words surprised me.

Zijn woorden verbaasden mij.

His stupid answer surprised everybody.

Zijn domme antwoord verbaasde iedereen.

I was surprised by his sudden appearance.

Zijn plotselinge verschijning verraste me.

I'm surprised to see you here.

Ik ben verbaasd om jou hier te zien.

You'd be surprised what you can learn in a week.

Je zou verbaasd staan over wat je in een week leren kan.

Tom's decision to get married surprised his family.

Tom' beslissing om te trouwen verbaasde zijn familie.

I was surprised by the news this morning.

Ik was verrast door het nieuws vanochtend.

Her decision to move to Chicago surprised us.

Haar beslissing om naar Chicago te verhuizen verbaasde ons.

To be surprised, to wonder, is to begin to understand.

Verbaasd zijn, zich verwonderen, is beginnen te begrijpen.

We surprised my cousin with a birthday party.

We verraste mijn nicht met een verjaardagsfeestje.

Kate was surprised when she saw that big dog.

Kate was verrast toen ze die grote hond zag.

I was surprised to see so many people at the concert.

Ik was verrast, zoveel mensen te zien op het concert.

I am surprised to hear that prices have gone up so high.

Ik ben verwonderd te horen dat de prijzen zo gestegen zijn.

Last year I returned home and was surprised to find both the village and the people completely changed.

Vorig jaar kwam ik terug thuis en was ik verrast, dat het dorp en de mensen helemaal veranderd waren.


Gerelateerd aan surprised

astonish - astound - overawe - surprise - take unawares - stormdelight - amaze - assail