Vertaling van storm

Inhoud:

Engels
Nederlands
storm, tempest, gale {zn.}
storm [m]
stormwind [m]
to storm {ww.}
stormen
tempeesten
to assault, to storm, to charge, to rush {ww.}
bestormen 
to storm {ww.}
doorblazen
storm, violent storm {zn.}
noodweer [o] (het ~)
to storm {ww.}
razen
to storm {ww.}
woeden
thunderstorm, storm {zn.}
onweer 
donderbui [v]
to be infuriated, to rage, to rave, to storm {ww.}
foeteren
fulmineren
razen
tieren
uitvaren
to storm, to surprise {ww.}
bestormen
stormlopen
to force, to storm {ww.}
kraken
forceren
openbreken


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

A storm in a teacup.

Een storm in een glas water.

The storm caused a lot of damage.

De storm veroorzaakte veel schade.

Who seeds wind, shall harvest storm.

Wie wind zaait, zal storm oogsten.

The storm destroyed the whole town.

De storm heeft de hele stad verwoest.

We were caught in a storm.

We werden door een storm bevangen.

After a storm comes a calm.

Na regen komt zonneschijn.

After the storm, the road was blocked with fallen trees.

Na de storm was de weg door omgevallen bomen geblokkeerd.

This is the worst storm in ten years.

Dit is de ergste storm in tien jaar.

We postponed our departure because of the storm.

We stelden ons vertrek uit vanwege de storm.

I hear Latin music is taking the music industry by storm this year.

Ik hoor dat Latijnse muziek furore maakt in de muziekindustrie dit jaar.

Because of the storm, we weren't able to arrive at the appointed time.

Door de storm zijn we niet op de voorziene tijd kunnen aankomen.

You know the phrase, we harvest, that which we sow. I have sown the wind and this is my storm.

Jullie kennen de uitdrukking, dat we oogsten wat we zaaien. Ik heb de wind gezaaid en hier is mijn storm.


Gerelateerd aan storm

tempest - gale - assault - charge - rush - violent storm - thunderstorm - be infuriated - rage - rave - surprise - forceblow - remove - atmospheric condition - make noise - storm - assail - unlock - break