Vertaling van sweetheart

Inhoud:

Engels
Nederlands
sweetheart {zn.}
lieveling [m]
lief
schat
sweetheart {zn.}
liefje [o]
schat
lieveling [m]
lief
schatje [o]
schattebout
What are you crying about, sweetheart?
Waarom huil je, liefje?
darling, babe, baby, precious, sweetheart, honey {zn.}
liefje [o]
lieveling [m]
schattebout
snoes [m]
schat
lieverd
zoetelief
beloved, loved one, lover, sweetheart, well-beloved {zn.}
lief
geliefde
beminde  [m]
liefste
He lost his most beloved son.
Hij verloor zijn meest geliefde zoon.
My lover doesn't love me.
Mijn lief houdt niet van mij.
beloved, loved one, lover, sweetheart, well-beloved, love {zn.}
lief
geliefde
liefje [o]
beminde  [m]
zoetelief
"Love your neighbour as yourself" is a quotation from the Bible.
"Heb uw naaste lief als uzelf" is een citaat uit de Bijbel.
Tom accused Mary of not knowing how to love or how to accept someone's love.
Tom beschuldigde Mary ervan niet te weten hoe iemand lief te hebben of hoe iemands liefde weten te aanvaarden.

Gerelateerd aan sweetheart

darling - babe - baby - precious - honey - beloved - loved one - lover - well-beloved - love