Vertaling van taken

Inhoud:

Engels
Nederlands
busy, occupied, engaged, taken {bn.}
bezet
bezig
in gesprek
volhandig
taken {bn.}
genomen

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Let's have our picture taken.

Laten we op de foto gaan.

The poll was taken yesterday.

De peiling is gisteren afgenomen.

This photo was taken in Nara.

Die foto is genomen in Nara.

Pardon me, is that seat taken?

Pardon, is die plaats bezet?

Martians have taken over the earth.

Marsmannetjes hebben de aarde veroverd.

He was taken care of by a certain young doctor.

Hij werd verzorgt door een of andere jonge dokter.

The passengers were taken off the sinking ship.

De passagiers werden van het zinkende schip gehaald.

Another factor to be taken into consideration is that the present situation is favourable to us.

Een andere factor waar rekening mee moet worden gehouden is, dat de huidige situatie gunstig is voor ons.

The old man was run over and immediately taken to hospital.

De oude man werd overreden en onmiddellijk naar het ziekenhuis gebracht.

I've sometimes taken time off work to watch the Super Bowl.

Ik heb soms vrijgenomen van werk om de Super Bowl te kijken.

If Bob had taken my advice, everything would be all right now.

Als Bob mijn raad gevolgd had, zou alles nu in orde zijn.


Gerelateerd aan taken

busy - occupied - engaged