Vertaling van to annotate

Inhoud:

Engels
Nederlands
to annotate {ww.}
annoteren

I annotate
you annotate
we annotate

ik annoteer
jij annoteert
wij annoteren
» meer vervoegingen van annoteren

to annotate, to comment, to gloss {ww.}
glosseren

I annotate
you annotate
we annotate

ik glosseer
jij glosseert
wij glosseren
» meer vervoegingen van glosseren

to annotate, to footnote {ww.}
commentariëren
becommentariëren

I annotate
you annotate
we annotate

ik commentarieer
jij commentarieert
wij commentariëren
» meer vervoegingen van commentariëren

to annotate, to footnote {ww.}
annoteren

I annotate
you annotate
we annotate

ik annoteer
jij annoteert
wij annoteren
» meer vervoegingen van annoteren

to annotate, to footnote {ww.}
aantekenen
opmerken

I annotate
you annotate
we annotate

ik teken aan
jij tekent aan
wij tekenen aan
» meer vervoegingen van aantekenenGerelateerd aan to annotate

annotate - comment - gloss - footnotecater - approximate - explain - say