Vertaling van together

Inhoud:

Engels
Nederlands
together, jointly, long {bw.}
aaneen
bijeen
ineen
samen 
tezamen
together {bn.}
onderling

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

We often eat lunch together.

We lunchen vaak samen.

I thought we'd have breakfast together.

Ik dacht dat we samen zouden ontbijten.

We had a lot of fun together.

We hadden veel plezier samen.

Let's get together here once a week.

Laten we hier een keer per week vergaderen.

I think we can do business together.

Ik denk dat we samen zaken kunnen doen.

The family is watching a movie together.

Het gezin kijkt samen een film.

The time we've spent together is irreplaceable.

De tijd die we samen doorgebracht hebben is onvervangbaar.

She and her boyfriend live together.

Zij en haar vriend wonen samen.

He was lying there with his legs bound together.

Hij lag daar met zijn benen samen gebonden.

Tom and Mary need to learn to work together.

Tom en Mary moeten leren om samen te werken.

Now is the time when we must work together.

Nu is de tijd om samen te werken.

Tonight, we had fun drawing up our family tree together.

Vanavond hebben we plezier gehad met het samen opstellen van onze stamboom.

Hand in the three sheets of paper together.

Geef de drie bladen samen af.

From tomorrow on we can go to work together.

Vanaf morgen kunnen we samen naar het werk gaan.

He's got more books than all the others put together.

Hij heeft meer boeken dan alle anderen samen.


Gerelateerd aan together

jointly - longcommon