Vertaling van under

Inhoud:

Engels
Nederlands
below, beneath, under, underneath {vz.}
beneden 
onder 
below, beneath, under, underneath {vz.}
beneden 
onder 
nether, under {bn.}
onderst
benedenst

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I'm always under pressure.

Ik sta altijd onder druk.

Nothing new under the sun.

Niets nieuws onder de zon.

The building is under construction.

Het gebouw is op het moment in aanbouw.

I hid under the table.

Ik heb me onder de tafel verstopt.

He traveled under another name.

Hij reisde onder een andere naam.

It is under the chair.

Het ligt onder de stoel.

The bridge is under construction.

De brug is in aanbouw.

There is a cookie under the table.

Een koekje ligt onder de tafel.

There is nothing new under the sun.

Er is niets nieuws onder de zon.

The whole country was buried under snow.

Het hele land was bedolven onder sneeuw.

Don't drive under the influence of drink.

Je moet niet rijden onder invloed van drank.

The ice will give under your weight.

Het ijs zal breken onder je gewicht.

What sign were you born under?

Wat is je sterrenbeeld?

This room fits just under fifty people.

Er passen krap vijftig mensen in deze zaal.

There's a monster under my bed.

Er zit een monster onder m'n bed.


Gerelateerd aan under

below - beneath - underneath - nether