Vertaling van below

Inhoud:

Engels
Nederlands
below, downstairs, underneath {bw.}
beneden 
daarbeneden
onder 
below, beneath, under, underneath {vz.}
beneden 
onder 
below, underneath, beneath {bw.}
beneden 
daaronder
eronder
below, beneath, under, underneath {vz.}
beneden 
onder 
below, down the stairs, downstairs, on a lower floor {bw.}
onder
below {bw.}
hieronder
undermentioned, mentioned below, hereunder, below, subjoined, following, next {bn.}
onderstaand
hieronder

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Who lives in the room below?

Wie woont in de kamer beneden?

It is ten degrees below zero now.

Het is momenteel 10 graden onder nul.

Your marks were well below average this term.

Je cijfers waren duidelijk lager dan gemiddeld dit semester.

There was a water mill below the dam.

Er stond een watermolen onderaan de dam.

It's below her to say such a thing.

Het is beneden haar waardigheid om zoiets te zeggen.

The data to be discussed below was collected in the following way.

De gegevens die hieronder besproken worden zijn op de volgende manier verzameld.

I hear strange rumblings in the room below.

lk hoor vreemd gerommel in de kamer hieronder.

The background check and the home inspection are discussed in more detail below.

Het antecedentenonderzoek en de thuiscontrole worden hieronder verder toegelicht.