Vertaling van up to

Inhoud:

Engels
Nederlands
adequate to, capable, equal to, up to {bn.}
berekend
ingesteld
adequate to, capable, equal to, up to {bn.}
opgewassen
adequate to, capable, equal to, up to {bn.}
gelijkwaardig
equivalent
evenwaardig
paritair
gelijk


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

What is he up to?

Wat is hij van plan?

She ran up to him.

Ze rende naar hem toe.

What was he up to?

Wat was hij van plan?

Keep on swimming up to your limit.

Doorzwemmen tot je aan je grens zit.

I'll leave it up to you.

Ik laat het aan jou.

What were you up to last night?

Wat heb je afgelopen nacht gedaan?

She stood up to answer the phone.

Ze stond op om de telefoon op te nemen.

He owned up to his fault.

Hij heeft zijn fout erkend.

I read the book up to page 80 yesterday.

Ik heb gisteren het boek gelezen tot pagina tachtig.

My son can already count up to one hundred.

Mijn zoon kan al tot honderd tellen.

He went up to her and they shook hands.

Hij ging naar haar toe en ze schudden elkaar de hand.

He came up to Tokyo with a big dream.

Hij kwam naar Tokyo met een grote droom.

Why haven't you been showing up to work lately?

Waarom kom je de laatste tijd niet opdagen bij je werk?

He grew up to be a very reliable man.

Hij werd een heel betrouwbare man.

It's up to you to decide what to do.

Het is aan jou om te besluiten wat te doen.


Gerelateerd aan up to

adequate to - capable - equal tosuitable - right