Vertaling van wind

Inhoud:

Engels
Nederlands
to wind, to wrap {ww.}
omwikkelen
omwinden

I wind
you wind
we wind

ik omwikkel
jij omwikkelt
wij omwikkelen
» meer vervoegingen van omwikkelen

to wind, to reel {ww.}
opwinden
winden
op een klos winden
spoelen

I wind
you wind
we wind

ik wind op
jij windt op
wij winden op
» meer vervoegingen van opwinden

wind {zn.}
wind  [m]
to roll, to roll up, to wind, to wind up, to wrap round, to wrap {ww.}
winden
strengelen
wikkelen
oprollen

I wind
you wind
we wind

ik wind
jij windt
wij winden
» meer vervoegingen van winden

to bend, to curve, to wind {ww.}
zich krommen
kromtrekken
doorbuigen
trekken
buigen

I wind
you wind
we wind

ik buig door
jij buigt door
wij buigen door
» meer vervoegingen van doorbuigen

to meander, to twist, to wind around, to slither, to wind, to weave {ww.}
slingeren 
twisten
kronkelen

I wind
you wind
we wind

ik slinger
jij slingert
wij slingeren
» meer vervoegingen van slingeren

to twist, to wind {ww.}
kronkelen

I wind
you wind
we wind

ik kronkel
jij kronkelt
wij kronkelen
» meer vervoegingen van kronkelen

breath, wind {zn.}
adem [m]
asem
aam [m]
Don't waste your breath.
Verspil je adem niet.
I have bad breath.
Ik heb slechte adem.
fart, wind {zn.}
wind  [m]
veest
scheet
There is no wind today.
Er staat geen wind vandaag.
A strong wind was blowing.
Er stond een straffe wind.
belch, burp, wind {zn.}
oprisping [v]
boer  [m]


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

There is no wind today.

Er staat geen wind vandaag.

A strong wind was blowing.

Er stond een straffe wind.

Bamboo bends before the wind.

Bamboe buigt zich in de wind.

The wind gently kissed the trees.

De wind kuste de bomen teder.

There was no wind at all yesterday.

Er was helemaal geen wind gisteren.

Who seeds wind, shall harvest storm.

Wie wind zaait, zal storm oogsten.

The wind is blowing from the north.

De wind komt uit het noorden.

There is not the least wind today.

Vandaag is er helemaal geen wind.

He could always tell which direction the wind was blowing.

Hij kon altijd zeggen in welke richting de wind blies.

As the wind blows, so does his jacket.

Zoals de wind waait, waait zijn jasje.

You know the phrase, we harvest, that which we sow. I have sown the wind and this is my storm.

Jullie kennen de uitdrukking, dat we oogsten wat we zaaien. Ik heb de wind gezaaid en hier is mijn storm.


Gerelateerd aan wind

wrap - reel - roll - roll up - wind up - wrap round - bend - curve - meander - twist - wind around - slither - weave - breath - fart