Vertaling van wind

Inhoud:

Engels
Nederlands
to wind, to reel {ww.}
op een klos winden
spoelen
winden
opwinden

I wind
you wind
we wind

ik spoel
jij spoelt
wij spoelen
» meer vervoegingen van spoelen

to wind, to wrap {ww.}
omwikkelen
omwinden

I wind
you wind
we wind

ik omwikkel
jij omwikkelt
wij omwikkelen
» meer vervoegingen van omwikkelen

wind {zn.}
wind  [m]
to twist, to wind {ww.}
kronkelen

I wind
you wind
we wind

ik kronkel
jij kronkelt
wij kronkelen
» meer vervoegingen van kronkelen

to meander, to twist, to wind around, to slither, to wind, to weave {ww.}
kronkelen
slingeren 
twisten

I wind
you wind
we wind

ik kronkel
jij kronkelt
wij kronkelen
» meer vervoegingen van kronkelen

to bend, to curve, to wind {ww.}
kromtrekken
doorbuigen
buigen
trekken
zich krommen

I wind
you wind
we wind

ik buig door
jij buigt door
wij buigen door
» meer vervoegingen van doorbuigen

to roll, to roll up, to wind, to wind up, to wrap round, to wrap {ww.}
wikkelen
oprollen
strengelen
winden

I wind
you wind
we wind

ik wikkel
jij wikkelt
wij wikkelen
» meer vervoegingen van wikkelen

breath, wind {zn.}
adem [m]
aam [m]
asem
Don't waste your breath.
Verspil je adem niet.
I have bad breath.
Ik heb slechte adem.
belch, burp, wind {zn.}
boer  [m]
oprisping [v]
fart, wind {zn.}
wind  [m]
scheet
veest
There is no wind today.
Er staat geen wind vandaag.
A strong wind was blowing.
Er stond een straffe wind.

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

There is no wind today.

Er staat geen wind vandaag.

A strong wind was blowing.

Er stond een straffe wind.

Bamboo bends before the wind.

Bamboe buigt zich in de wind.

The wind gently kissed the trees.

De wind kuste de bomen teder.

There was no wind at all yesterday.

Er was helemaal geen wind gisteren.

Who seeds wind, shall harvest storm.

Wie wind zaait, zal storm oogsten.

The wind is blowing from the north.

De wind komt uit het noorden.

There is not the least wind today.

Vandaag is er helemaal geen wind.

He could always tell which direction the wind was blowing.

Hij kon altijd zeggen in welke richting de wind blies.

As the wind blows, so does his jacket.

Zoals de wind waait, waait zijn jasje.

You know the phrase, we harvest, that which we sow. I have sown the wind and this is my storm.

Jullie kennen de uitdrukking, dat we oogsten wat we zaaien. Ik heb de wind gezaaid en hier is mijn storm.


Gerelateerd aan wind

reel - wrap - twist - meander - wind around - slither - weave - bend - curve - roll - roll up - wind up - wrap round - breath - belch