Vertaling van your

Inhoud:

Engels
Nederlands
your, thine, thy {pers. vnw.}
je
jouw 
jouwe
your, thine, thy, yours {bez. vnw.}
uw
je
jouw 
jullie
jouwe
uwe

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Your O's resemble your A's.

Je O's lijken op je A's.

Your necktie matches your suit.

Je stropdas past bij je pak.

Your mother is anxious about your health.

Je moeder is bezorgd om je gezondheid.

Your grammar is better than your breath.

Je grammatica is beter dan je adem!

I accept your challenge.

Ik accepteer uw uitdaging.

Where are your grandchildren?

Waar zijn je kleinkinderen?

Your daughter's on drugs.

Uw dochter is aan de drugs.

It's your favorite song.

Het is je favoriete liedje.

It's your only chance.

Het is je enige kans.

Who's your favorite teacher?

Wie is jouw lievelingsleraar?

Is your watch correct?

Loopt je horloge goed?

Actually it's your fault.

Eigenlijk is het uw fout.

Wash your hands.

Was je handen.

Don't waste your breath.

Verspil je adem niet.

How's your mother?

Hoe gaat het met jullie moeder?


Gerelateerd aan your

thine - thy - yours