Vertaling van yours

Inhoud:

Engels
Nederlands
yours
de jouwe
de uwe
die van jullie
yours
de jouwe
het jouwe
your, thine, thy, yours {bez. vnw.}
uw
je
jouw 
jullie
jouwe
uwe

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

This book is yours.

Dit boek is van jou.

Which cup is yours?

Welke tas is van jou?

Which bag is yours?

Welke tas is van jou?

Is this yours?

Is dit van jou?

Is this bike yours?

Is deze fiets van jou?

Is this radio yours?

Is deze radio van u?

My watch is more accurate than yours.

Mijn horloge is preciezer dan het jouwe.

My opinion is different from yours.

Mijn gedacht is niet hetzelfde als dat van u.

This is mine, and this is yours.

Dit is van mij, en dit is van jou.

This dress is cheaper than yours.

Deze jurk is goedkoper dan die van jou.

I bought a pen like yours yesterday.

Ik heb gisteren net zo'n pen gekocht als jij hebt.

My opinion is similar to yours.

Mijn mening gelijkt op de uwe.

Is this bag yours or his?

Is dit jouw tas of de zijne?

His argument is more radical than yours.

Zijn argument is radikaler dan het uwe.

This dictionary is as useful as yours.

Dit woordenboek is net zo nuttig als het jouwe.


Gerelateerd aan yours

your - thine - thy