Vertaling van autant

Inhoud:

Frans
Nederlands
autant, tel {aanw. vnw.}
dergelijk
dusdanig
zo 
zodanig
zo een
zo'n
zulk
zulk een
autant, tant {telw.}
evenveel
zo 
zoveel
zozeer

Voorbeelden in zinsverband

Frans
Nederlands

Ne bois pas autant de bière.

Drink niet zoveel bier.

Je t'aiderai autant que je le pourrai.

Ik zal je zoveel als ik kan helpen.

Rien n'a autant de valeur que l'amour.

Er is niets zo waardevol als de liefde.

Sortez d'ici ! Tous autant que vous êtes !

Maak dat je hier wegkomt! Ieder van jullie!

Je vous aiderai autant que je peux.

Ik zal je zoveel als ik kan helpen.

Pour autant que je sache, il est coupable.

Voor zover ik weet, is hij schuldig.

Pour autant que je sache, c'est l'unique traduction.

Voor zover ik weet is dat de enige vertaling.

Les requins sont autant sensibles aux impulsions électriques qu'au son.

Haaien zijn gevoelig voor elektrische signalen alsook voor geluid.

Je ne pensais pas que ce serait autant.

Ik dacht niet dat het zo veel zou zijn.

Autant chercher une aiguille dans une botte de foin.

Je kunt evengoed een naald in een hooiberg zoeken.

Pour autant que je sache, c'est l'édition la plus récente.

Voor zover ik weet is dit de nieuwste editie.

Il a trouvé cinq fautes en autant de lignes.

Hij heeft vijf fouten gevonden in evenzoveel regels.

Je ne savais pas qu'il avait autant bu.

Ik wist niet dat hij zoveel gedronken had.

Pour autant que je sache, un tel mot n'existe pas.

Voor zover ik weet bestaat zo'n woord niet.

Personne ne connaît autant d'histoires que le dieu du sommeil.

Niemand kent zoveel verhalen als de god van de slaap.


Gerelateerd aan autant

tel - tant