Vertaling van tant

Inhoud:

Frans
Nederlands
autant, tant {telw.}
evenveel
zo 
zoveel
zozeer

Voorbeelden in zinsverband

Frans
Nederlands

Tant que je respire, j'espère.

Zolang ik adem, hoop ik.

L'accent britanique m'a tant manqué.

Ik heb het Britse accent heel erg gemist.

Je n'ai pas étudié tant que ça !

Ik heb niet zoveel gestudeerd!

Tu vas grossir si tu manges tant.

Je zal verdikken als je zoveel eet.

S'il vous plaît ne faites pas tant de bruit.

Maak alstublieft niet veel lawaai.

Je n'ai pas tant d'argent que vous le pensez.

Ik heb niet zo veel geld als ge denkt.

Mange-le s'il te plaît tant que c'est encore chaud.

Eet nu het nog warm is, alsjeblieft.

Il faut battre le fer tant qu'il est chaud.

Men moet het ijzer smeden wanneer het heet is.

Ne traverse pas la rue tant que le feu est rouge.

Steek de straat niet over wanneer het stoplicht rood is.

Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir.

Zolang er leven is, is er hoop.

Si tu n'avais pas tant mangé, tu ne serais pas maintenant si endormie.

Als je niet zoveel had gegeten zou je nu ook niet zo slaperig zijn.

Il y a tant d'étoiles dans le ciel, je ne peux toutes les compter.

Er staan zoveel sterren aan de hemel, ik kan ze niet allemaal tellen.

Le 26 septembre est la Journée Européenne des Langues. Le Conseil de l'Europe veut attirer l'attention sur l'héritage plurilingue de l'Europe, promouvoir le multilinguisme de la société et encourager les citoyens à apprendre des langues. Tatoeba, en tant que moyen d'en apprendre et en tant que communauté active, soutient l'apprentissage et la valorisation des langues d'une manière très pratique.

26 september is de Europese Dag van de Talen. De Raad van Europa wil de aandacht toespitsen op het veeltalig erfgoed van Europa, de meertaligheid van de maatschappij bevorderen en de burgers aanmoedigen talen te leren. Tatoeba als gemakkelijk bruikbaar leermiddel en als levendige gemeenschap ondersteunt op een zeer praktische manier het leren van en de waardering voor talen.


Gerelateerd aan tant

autant