Vertaling van demander

Inhoud:

Frans
Nederlands
demander, poser une question {ww.}
vragen 
Je peux te poser une question?
Mag ik je iets vragen?
Puis-je vous poser une question ?
Mag ik je iets vragen?
demander, prier {ww.}
vragen 
aanvragen 
verzoeken
inroepen 
Il vient nous prier de l'aider.
Hij kwam ons vragen hem te helpen.
Je devrais demander, non ?
Eigenlijk zou ik het moeten vragen, hè?
demander, exiger {ww.}
voorschrijven
vorderen
vergen
vereisen
rekenen 
opeisen
eisen 
commander, demander, retenir {ww.}
aanvragen 
bestellen 
Pour demander un nouveau passeport il faut s'adresser à la mairie.
Voor het aanvragen van een nieuw paspoort moet je naar het gemeentehuis.


Voorbeelden in zinsverband

Frans
Nederlands

Je devrais demander, non ?

Eigenlijk zou ik het moeten vragen, hè?

Tu devrais lui demander conseil.

Je moet hem om advies vragen.

J'aimerais vous demander une faveur.

Ik zou je graag om een gunst vragen.

Veuillez demander à quelqu'un d'autre.

Vraag alsjeblieft iemand anders.

Puis-je vous demander votre nom ?

Mag ik vragen hoe u heet?

Je vais demander un nouveau bureau.

Ik zal om een nieuwe schrijftafel vragen.

N'hésite pas à demander des conseils.

Aarzel niet om raad te vragen.

Elle rassembla finalement le courage pour lui demander davantage d'argent.

Ze had eindelijk de moed bij elkaar geraapt om geld te vragen aan hem.

Elle était trop fière pour lui demander de l'aide.

Ze was te trots om hem om hulp te vragen.

Il est inutile de me demander de l'argent.

Het heeft geen zin om me om geld te vragen.

Pourquoi ne pas demander conseil à ton professeur ?

Waarom vraag je je leerkracht niet om raad?

Je n'ai pas le courage de demander à mon chef de me prêter sa voiture.

Ik heb het lef niet om mijn baas te vragen of ik zijn auto mag lenen.

N'hésitez pas à demander si vous ne comprenez pas quelque chose.

Aarzel niet vragen te stellen indien je iets niet begrijpt.

Je ne peux que me demander si c'est la même chose pour tous les autres.

Ik kan me alleen maar afvragen, of het hetzelfde is voor alle anderen.

Si quelqu'un devait demander quel est le but de l'histoire, je ne saurais vraiment pas.

Mocht iemand vragen waar het in het verhaal om gaat, zou ik het echt niet weten.


Gerelateerd aan demander

poser une question - prier - exiger - commander - retenir