Vertaling van expliquer

Inhoud:

Frans
Nederlands
expliquer {ww.}
uitleggen 
verklaren 
toelichten 
uiteenzetten 
beduiden
Je ne peux expliquer la différence entre ces deux-là.
Ik kan het verschil tussen die twee niet uitleggen.
Si vous m'autorisez à parler, je peux tout expliquer.
Als je me laat spreken, dan kan ik alles uitleggen.
clarifier, expliquer, éclairer, élucider {ww.}
verhelderen
ophelderen
verduidelijken
développer, expliquer {ww.}
uitleggen 
verklaren 
verhelderen
duidelijk maken
beduiden
développer, expliquer, étendre {ww.}
ontrollen
uitrollen
afwikkelen


Voorbeelden in zinsverband

Frans
Nederlands

Ça me prendrait l'éternité pour tout expliquer.

Ik zou een eeuwigheid bezig zijn om alles uit te leggen.

Je ne peux expliquer la différence entre ces deux-là.

Ik kan het verschil tussen die twee niet uitleggen.

Si vous m'autorisez à parler, je peux tout expliquer.

Als je me laat spreken, dan kan ik alles uitleggen.

À l'échelle de l'atome, on observe des effets quantiques que la mécanique classique ne peut expliquer.

Op de atomaire schaal zien we kwantummechanische effecten die niet door de klassieke mechanica verklaard kunnen worden.


Gerelateerd aan expliquer

clarifier - éclairer - élucider - développer - étendre