Vertaling van n'importe

Inhoud:

Frans
Nederlands
n'importe {bw.}
dan ook
importer {ww.}
ter zake doen
van belang zijn
erg zijn
importer {ww.}
importeren
invoeren 

j'importe
il/elle importe
j'ai importé

ik importeer
hij/zij/het importeert
ik heb geïmporteerd
» meer vervoegingen van importeren

Le Japon doit importer la plupart de ses matières premières.
Japan moet het grootste deel van zijn grondstoffen importeren.


Voorbeelden in zinsverband

Frans
Nederlands

Nous buvons n'importe quoi.

Wij drinken alles.

Ne dis pas n'importe quoi !

Zeg geen onzin!

Ne dis pas n'importe quoi !

Zeg geen onzin!

Je ferai n'importe quoi pour vous.

Ik zal alles voor u doen.

Ce n'est pas quelque chose que n'importe qui peut faire.

Dat is niet iets wat iedereen kan doen.

N'importe quoi auquel on est bon contribue au bonheur.

Alles waar je goed in bent draagt bij aan geluk.

Tu peux le trouver dans n'importe quelle librairie.

Je kunt het in om het even welke boekhandel krijgen.

Prends n'importe quel train sur la voie 5.

Neem om het even welke trein op spoor 5.

Il n'importe pas comment un homme meurt, mais comment il vit.

Het doet er niet toe hoe iemand sterft, maar hoe hij leeft.

Si le monde n'était pas dans l'état où il est maintenant, je pourrais faire confiance à n'importe qui.

Als de wereld niet was zoals ze is, zou ik iedereen kunnen vertrouwen.


Gerelateerd aan n'importe

importer