Vertaling van par

Inhoud:

Frans
Nederlands
par, à travers {vz.}
door 
doorheen
door ... heen
via
par, à raison de, à {vz.}
à
bij 
elk
ieder
telkens
au moyen de, par {vz.}
door 
met 
per

Voorbeelden in zinsverband

Frans
Nederlands

Allons par le bus.

Laten we met de bus gaan.

Tuez-le par le feu !

Dood het met vuur!

Apprenons ce poème par cœur.

Laten we dit gedicht uit ons hoofd leren.

J'aime voyager par le train.

Ik vind het leuk om met de trein te reizen.

Il est aveuglé par l'amour.

Hij is verblind door de liefde.

En vous remerciant par avance.

Bij voorbaat dank.

Je l'ai rencontré par hasard.

Toevallig ben ik hem tegengekomen.

Tom est tyrannisé par Marie.

Tom wordt gepest door Mary.

Je gagne 100€ par jour.

Ik verdien €100 per dag.

Je veux payer par chèque.

Ik wil met een cheque betalen.

Il m'agrippa par le col.

Hij greep me bij mijn kraag.

Il fut attaqué par un requin.

Hij werd aangevallen door een haai.

Je voudrais payer par carte de crédit.

Ik wil betalen met een kredietkaart.

Je dois apprendre ce poème par cœur.

Ik moet dit gedicht van buiten leren.

Normalement, nous avons trois repas par jour.

Normaal eten wij driemaal per dag.


Gerelateerd aan par

à travers - à raison de - à - au moyen de