Vertaling van partie

Inhoud:

Frans
Nederlands
contingent, part [v] (la ~), partie [v] (la ~), portion [v] (la ~) {zn.}
deel
stuk 
part
onderdeel
gedeelte
Puis-je avoir une autre part de gâteau ?
Mag ik nog een stuk taart hebben?
Il ne prit pas part à la discussion.
Hij nam niet deel aan de discussie.

Voorbeelden in zinsverband

Frans
Nederlands

La partie est devenue palpitante.

Het spel werd spannend.

Quelle équipe gagnera la partie ?

Welk team zal de wedstrijd winnen?

J'aimerais qu'il fasse partie de notre équipe.

Ik zou me wensen, dat hij in onze team zou zijn.

Notre équipe a gagné la partie.

Ons team heeft de wedstrijd gewonnen.

J'aimerais faire partie de ton groupe.

Ik zou me graag bij jullie groep aansluiten.

Une partie de son histoire est vraie.

Een deel van zijn verhaal is waar.

Enfin, le printemps est arrivé dans cette partie du Japon.

Eindelijk heeft de lente dit deel van Japan bereikt.

Taiwan ne fait pas partie de la Chine.

Taiwan is geen deel van China.

J'ai regardé une partie de tennis à la télévision.

Ik heb een tenniswedstrijd gekeken op televisie.

La meilleure partie du courage réside dans la prudence.

Voorzichtigheid is de moeder van de porseleinwinkel.

Elle était partie au concert ce soir-là.

Die avond was ze naar het concert geweest.

À quelle heure la partie commencera-t-elle ?

Wanneer begint het spel?

J'ai été en retard à la réunion, résultat j'en ai raté la majeure partie.

Ik was te laat op de vergadering met als gevolg dat ik het belangrijkste deel gemist heb.

Le temps étant pluvieux, la partie de base-ball fut annulée.

Aangezien het regenachtig was, werd de honkbalwedstrijd afgelast.


Gerelateerd aan partie

contingent - part - portion