Vertaling van parvenir

Inhoud:

Frans
Nederlands
atteindre, frapper, parvenir, saisir {ww.}
treffen 
teisteren
inslaan
raken 
halen
atteindre, parvenir, remporter, aboutir {ww.}
bereiken 
reiken tot
inhalen
behalen 
Marie n'épargnera rien pour atteindre son objectif.
Mary stopt voor niets of niemand om haar doel te bereiken.
arriver, parvenir, réussir, abouter {ww.}
slagen 
slagen voor
klaarspelen
doorkomen
Je pense qu'il va réussir.
Ik denk dat hij zal slagen.
On doit parfois échouer avant de réussir.
Soms moet je falen voordat je kunt slagen.

Voorbeelden in zinsverband

Frans
Nederlands

Comment allons-nous y parvenir ?

Hoe gaan we daar komen?

Pouvez-vous le faire parvenir à New York ?

Kan je het naar New York versturen?

Il a couru afin d'y parvenir à temps.

Hij rende opdat hij op tijd zou zijn.

Nous devrions y parvenir si la circulation n'est pas trop encombrée.

We zouden er moeten geraken als er niet te veel verkeer is.

Je veux aller au paradis mais je ne veux pas mourir pour y parvenir !

Ik wil naar de hemel gaan, maar ik wil niet sterven om er te geraken!


Gerelateerd aan parvenir

atteindre - frapper - saisir - remporter - aboutir - arriver - réussir - abouter