Vertaling van agire

Inhoud:

Italiaans
Nederlands
agire {ww.}
handelen
te werk gaan
optreden 
bezig zijn
doen 
ageren
Dobbiamo agire rapidamente.
We moeten snel handelen.
agire {ww.}
handelen
te werk gaan
bezig zijn
doen 
ageren
optreden 
tussenkomen


Voorbeelden in zinsverband

Italiaans
Nederlands

Dobbiamo agire rapidamente.

We moeten snel handelen.

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.


Gerelateerd aan agire

agire