Vertaling van ����n per keer

Inhoud:

Nederlands
Engels
omkeren {ww.}
to invert
to reverse 
to turn 

ik keer om

I invert
» meer vervoegingen van to invert

terugkeren, terugkomen, wederkeren, wederkomen, weeromkomen {ww.}
to come back
to return 

ik keer terug

I return
» meer vervoegingen van to return

Ik denk dat hij nooit meer zal terugkomen.
I think he will never come back.
Je moet hier blijven totdat we terugkomen.
You are to stay here until we come back.
kantelen, omgooien, omkeren, omvergooien, ten val brengen {ww.}
to overturn
to subvert
to capsize
to upset 
to turn over
to turn 
to overthrow 

ik keer om

I overturn
» meer vervoegingen van to overturn

teruggaan, terugkeren, teruglopen, terugtrekken, weer gaan {ww.}
to go back
to return 

ik keer terug

I return
» meer vervoegingen van to return

Laten we teruggaan.
Let's go back.
wederkeren, zich herhalen {ww.}
to recur

ik keer weder

I recur
» meer vervoegingen van to recur

draaien, keren, omdraaien, ronddraaien, wenden, wentelen, zwenken {ww.}
to whirl
to revolve 
to turn around
to turn round
to turn 

ik keer

I whirl
» meer vervoegingen van to whirl

afdraaien, afkeren, pareren {ww.}
to avert
to ward off
to alienate
to divert 
to deflect
to turn away

ik keer af

I avert
» meer vervoegingen van to avert

aanhouden, keren, stilleggen, stilzetten, stoppen, stuiten {ww.}
to stop 
to arrest
to stall
to stay 
to stem 
to obstruct
to hold 
to end 
to halt

ik keer

I stop
» meer vervoegingen van to stop

Je moet stoppen met drinken.
You should stop drinking.
Ik kon Tom niet stoppen.
I couldn't stop Tom.
betalen, dokken, storten, uitbetalen, uitkeren, voldoen {ww.}
to pay 
to ante up

ik keer uit

keren {ww.}
to turn 

ik keer

I turn
» meer vervoegingen van to turn

omdraaien, omkeren, ronddraaien, zich omkeren {ww.}
to turn around
to turn back
to turn round
to turn 
to recourse
to resort
to wheel 
to whirl
to apply 

ik keer om

I turn
» meer vervoegingen van to turn