Vertaling van ten val brengen

Inhoud:

Nederlands
Engels
brengen, voorleiden {ww.}
to get 
to lead 

wij brengen
jullie brengen
zij brengen

we get
you get
they get
» meer vervoegingen van to get

He praat zo hard dat hij ons in de problemen gaat brengen.
He's talking so loudly that we're going to get in trouble.
De politie is er heel goed in om te begrijpen dat iemand mijn creditcard gestolen heeft en een heleboel geld heeft opgenomen. Het is veel moeilijker om ze bij te brengen
The police are really good at understanding "Someone stole my credit card and ran up a lot of charges." It's a lot harder to get them to buy into "Someone stole my magic…
brengen, dragen, voeren, voorhebben {ww.}
to carry 
to wear 
to bear 
to wash 

wij brengen
jullie brengen
zij brengen

we carry
you carry
they carry
» meer vervoegingen van to carry

ruïneren, te gronde richten, ten val brengen, verderven {ww.}
to ruin 
to wreck 
to destroy 
vellen, ten val brengen {ww.}
to fell 
kantelen, omgooien, omkeren, omvergooien, ten val brengen {ww.}
to overturn
to subvert
to capsize
to upset 
to turn over
to turn 
to overthrow 
besturen, brengen, leiden, geleiden, voeren {ww.}
to conduct 
to guide 
to lead 
to channel 
to wage 
to bring 
to drive 

wij brengen
jullie brengen
zij brengen

we conduct
you conduct
they conduct
» meer vervoegingen van to conduct

aandragen, bezorgen, brengen, aanbrengen {ww.}
to bring 
to fetch

wij brengen
jullie brengen
zij brengen

we bring
you bring
they bring
» meer vervoegingen van to bring

Oorlogen brengen littekens.
Wars bring scars.
Ik zal nog een handdoek brengen.
I'll bring one more towel.
aanbrengen, werven, aanwerven {ww.}
to recruit
to attract
to enlist
to enrol
to rally
to canvass
to woo 

wij brengen aan
jullie brengen aan
zij brengen aan

we recruit
you recruit
they recruit
» meer vervoegingen van to recruit

aanbrengen, melden, overbrengen, verslaan, verslag uitbrengen {ww.}
to report 
to give an account

wij brengen aan
jullie brengen aan
zij brengen aan

we report
you report
they report
» meer vervoegingen van to report

binnenbrengen {ww.}
to introduce

wij brengen binnen
jullie brengen binnen
zij brengen binnen

we introduce
you introduce
they introduce
» meer vervoegingen van to introduce

afbrengen {ww.}
to lead away

wij brengen af

bijeenbrengen, meebrengen, meenemen, medenemen, medebrengen {ww.}
to bring along
to take along

wij brengen bijeen

aanbrengen, opbrengen, bedekken met {ww.}
to apply 
to cover with

wij brengen aan
jullie brengen aan
zij brengen aan

we apply
you apply
they apply
» meer vervoegingen van to apply

besturen, binnenbrengen, loodsen {ww.}
to pilot

wij brengen binnen
jullie brengen binnen
zij brengen binnen

we pilot
you pilot
they pilot
» meer vervoegingen van to pilot

aaneenvoegen, bijeenbrengen, samenbrengen, verenigen {ww.}
to join 
to unite 
to assemble 
to combine

wij brengen bijeen
jullie brengen bijeen
zij brengen bijeen

we join
you join
they join
» meer vervoegingen van to join

bijbrengen, instrueren, leren, scholen {ww.}
to teach 
to instruct 

wij brengen bij
jullie brengen bij
zij brengen bij

we teach
you teach
they teach
» meer vervoegingen van to teach

aanbrengen, aangeven, klikken, verklikken {ww.}
to rattle
to peach
to leak 
to snitch 
to denounce

wij brengen aan
jullie brengen aan
zij brengen aan

we rattle
you rattle
they rattle
» meer vervoegingen van to rattle

verzamelen, bijeenbrengen, bijeengaren, bijeenkrijgen, rapen, samenbrengen, verenigen, vergaren, paren, vergaderen, accumuleren, ophopen, opeenhopen {ww.}
to collect
to accumulate
to roll up
to hoard
to compile
to amass
to stack
to pile up
to heap 

wij brengen bijeen
jullie brengen bijeen
zij brengen bijeen

we collect
you collect
they collect
» meer vervoegingen van to collect

Autoramen verzamelen vorst op winterse ochtenden.
Car windows accumulate frost on winter mornings.
Ze probeerden hout te verzamelen in het bos.
They tried to collect wood from the forest.
accommoderen, adapteren, aanpassen, conformeren, aanbrengen {ww.}
to adapt 
to accommodate
to fit 

wij brengen aan
jullie brengen aan
zij brengen aan

we adapt
you adapt
they adapt
» meer vervoegingen van to adapt

Hij kon zich niet aan nieuwe omstandigheden aanpassen.
He couldn't adapt to new circumstances.
aandoen, aantrekken, opleggen, opbrengen, aanbrengen {ww.}
to put on
to apply 

wij brengen aan
jullie brengen aan
zij brengen aan

we apply
you apply
they apply
» meer vervoegingen van to applyGerelateerd aan ten val brengen

brengen - voorleiden - dragen - voeren - voorhebben - ruïneren - te gronde richten - verderven - vellen - kantelen - omgooien - omkeren - omvergooien - besturen - leidenverplaatsen - veranderen