Vertaling van brengen

Inhoud:

Nederlands
Engels
brengen, dragen, voeren, voorhebben {ww.}
to wear 
to carry 
to bear 
to wash 

wij brengen
jullie brengen
zij brengen

we wear
you wear
they wear
» meer vervoegingen van to wear

Katten dragen geen halsband.
Cats don't wear collars.
We moeten een uniform dragen op school.
We have to wear school uniforms at school.
brengen, voorleiden {ww.}
to get 
to lead 

wij brengen
jullie brengen
zij brengen

we get
you get
they get
» meer vervoegingen van to get

He praat zo hard dat hij ons in de problemen gaat brengen.
He's talking so loudly that we're going to get in trouble.
De politie is er heel goed in om te begrijpen dat iemand mijn creditcard gestolen heeft en een heleboel geld heeft opgenomen. Het is veel moeilijker om ze bij te brengen
The police are really good at understanding "Someone stole my credit card and ran up a lot of charges." It's a lot harder to get them to buy into "Someone stole my magic…
aandragen, bezorgen, brengen, aanbrengen {ww.}
to bring 
to fetch

wij brengen
jullie brengen
zij brengen

we bring
you bring
they bring
» meer vervoegingen van to bring

Oorlogen brengen littekens.
Wars bring scars.
Ik zal nog een handdoek brengen.
I'll bring one more towel.
brengen {ww.}
to bring
to land

wij brengen
jullie brengen
zij brengen

we bring
you bring
they bring
» meer vervoegingen van to bring

Ik zal u direct de rekening brengen.
I'll bring you the bill immediately.
Ik was op zoek naar wat opwinding, dus ik besloot de handboeien mee te brengen.
I was looking for some excitement so I decided to bring the handcuffs.
brengen {ww.}
to bring
to get
to fetch
to convey

wij brengen
jullie brengen
zij brengen

we bring
you bring
they bring
» meer vervoegingen van to bring

besturen, brengen, leiden, geleiden, voeren {ww.}
to bring 
to lead 
to drive 
to wage 
to channel 
to guide 
to conduct 

wij brengen
jullie brengen
zij brengen

we bring
you bring
they bring
» meer vervoegingen van to bring

Heeft uw oom u zijn auto laten besturen?
Did your uncle let you drive his car?
Ge kunt niet te oplettend zijn bij het besturen van een auto.
You cannot be too careful when you drive a car.
brengen {ww.}
to take
to lead
to direct
to guide
to conduct

wij brengen
jullie brengen
zij brengen

we take
you take
they take
» meer vervoegingen van to take

Tom vroeg Mary hem naar het ziekenhuis te brengen.
Tom asked Mary to take him to the hospital.
Ik moet vandaag de kat naar de dierenarts brengen.
I have to take the cat to the vet today.
offreren, bieden, brengen, lenen, aanbieden, presenteren {ww.}
to offer

wij brengen
jullie brengen
zij brengen

we offer
you offer
they offer
» meer vervoegingen van to offer

Mag ik u nog een stukje gebak aanbieden?
Can I offer you another piece of cake?
Buiten het uitlenen van boeken bieden bibliotheken verschillende andere diensten aan.
Besides lending books, libraries offer various other services.
inkleden, brengen {ww.}
to cast
to couch
to frame
to put
to redact

wij brengen
jullie brengen
zij brengen

we cast
you cast
they cast
» meer vervoegingen van to castVoorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Oorlogen brengen littekens.

Wars bring scars.

Ik zal u direct de rekening brengen.

I'll bring you the bill immediately.

Tracht geduld op te brengen met anderen.

Try to be patient with others.

Dat zal je in gevaar brengen.

That'll put you in danger.

Ik zal nog een handdoek brengen.

I'll bring one more towel.

We zullen je een bezoekje brengen.

We'll come and visit you.

Europeanen probeerden de stam beschaving bij te brengen.

Europeans tried to civilize the tribe.

Tom en Mary brengen veel tijd samen door.

Tom and Mary spend a lot of time together.

Tom vroeg Mary hem naar het ziekenhuis te brengen.

Tom asked Mary to take him to the hospital.

Ik moet vandaag de kat naar de dierenarts brengen.

I have to take the cat to the vet today.

He praat zo hard dat hij ons in de problemen gaat brengen.

He's talking so loudly that we're going to get in trouble.

Na veel overleg beslisten we onze vakantie in Spanje door te brengen.

After much debate, we decided to spend our holidays in Spain.

We moeten hem dringend naar het ziekenhuis brengen, hij is zwaar gewond.

We have to rush him to the hospital, he is badly injured.

Het is soms heel moeilijk om je idee over te brengen.

It is sometimes very hard to put your idea across.

Ik wil een boot die me hier ver vandaan zal brengen.

I want a boat that'll take me far away from here.