Vertaling van veranderen

Inhoud:

Nederlands
Engels
veranderen, van vorm veranderen {ww.}
to convert 

wij veranderen
jullie veranderen
zij veranderen

we convert
you convert
they convert
» meer vervoegingen van to convert

veranderen, vermaken, wisselen {ww.}
to change 
to shift 
to convert 
to amend
to alter
to turn 

wij veranderen
jullie veranderen
zij veranderen

we change
you change
they change
» meer vervoegingen van to change

Moeten we de vlag veranderen?
Should we change the flag?
We moeten ons plan veranderen.
We have to change our plan.
veranderen, herscheppen, modificeren, variëren, wijzigen, gewijzigd, omzetten {ww.}
to change
to modify
to alter

wij veranderen
jullie veranderen
zij veranderen

we change
you change
they change
» meer vervoegingen van to change

Laten we hopen dat tijden veranderen.
Let's hope times change.
Dat zal niets aan de zaak veranderen.
That doesn't change anything.
veranderen, kenteren, keren {ww.}
to change

wij veranderen
jullie veranderen
zij veranderen

we change
you change
they change
» meer vervoegingen van to change

Ik wil mijn leven veranderen.
I want to change my life.
herscheppen, veranderen, vermaken {ww.}
to transform 
to turn into
to alter

wij veranderen
jullie veranderen
zij veranderen

we transform
you transform
they transform
» meer vervoegingen van to transform

kenteren, veranderen, verkeren {ww.}
to change 
to shift 
to convert 
to alter

wij veranderen
jullie veranderen
zij veranderen

we change
you change
they change
» meer vervoegingen van to changeVoorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

We moeten ons plan veranderen.

We have to change our plan.

Moeten we de vlag veranderen?

Should we change the flag?

Ik wil mijn leven veranderen.

I want to change my life.

Moeten we de Australische vlag veranderen?

Should we change the Australian flag?

Het is moeilijk om mensen te veranderen.

It's hard to get people to change.

Ik wil graag mijn kamer veranderen.

I'd like to change my room.

Laten we hopen dat tijden veranderen.

Let's hope times change.

Dat zal niets aan de zaak veranderen.

That doesn't change anything.

Het verleden kan men slechts kennen, niet veranderen. De toekomst kan men slechts veranderen, niet kennen.

The past can only be known, not changed. The future can only be changed, not known.

Iedereen denkt erover om de wereld te veranderen, maar niemand denkt erover om zichzelf te veranderen.

Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself.

In tien jaar zal onze stad sterk veranderen.

In ten years our town will change a lot.

Moest je van gedachte veranderen, laat het me weten.

Should you change your mind, let me know.

Altijd zullen we veranderen, altijd zullen we leren.

Forever we will change, forever we will learn.

De blaadjes zijn begonnen van kleur te veranderen.

The leaves have begun to change colors.

Ik vraag me af wat hem van gedachte heeft doen veranderen.

I wonder what has made him change his mind.