Vertaling van keren

Inhoud:

Nederlands
Engels
keren {ww.}
to turn 

wij keren
jullie keren
zij keren

we turn
you turn
they turn
» meer vervoegingen van to turn

aanhouden, keren, stilleggen, stilzetten, stoppen, stuiten {ww.}
to stop 
to stall
to stem 
to end 
to halt
to hold 
to stay 
to obstruct
to arrest

wij keren
jullie keren
zij keren

we stop
you stop
they stop
» meer vervoegingen van to stop

Je moet stoppen met drinken.
You should stop drinking.
Ik kon Tom niet stoppen.
I couldn't stop Tom.
draaien, keren, omdraaien, ronddraaien, wenden, wentelen, zwenken {ww.}
to revolve 
to turn around
to turn 
to turn round
to whirl

wij keren
jullie keren
zij keren

we revolve
you revolve
they revolve
» meer vervoegingen van to revolve

draai [m], draaiing [v], wending [v], wieling [v], zwenking [v], keer (mv. keren), zwenk {zn.}
turn 
revolution 
rotation 
stroke
swirl
vortex 
wriggle 
whirl
kentering [v], verandering [v], keer (mv. keren), verloop {zn.}
change 
alteration
conversion
transformation 
Verandering is de enige constante.
Change is the only constant.
Ik moet twee keer overstappen.
I have to change buses two times.
draai [m], wending [v], zwenking [v], gier, keer (mv. keren), slag [m], zwaai, zwenk {zn.}
turn 
revolution 
stroke
keer (mv. keren), maal {zn.}
occasion 
time 
verandering [v], verzetting [v], wijziging [v], wisseling [v], keer (mv. keren), omkeer {zn.}
change 
about-face
alteration
transformation 
conversion
shift 
Talen zijn aan voortdurende verandering onderhevig.
Languages are subject to constant change.
Waarom ga je voor de verandering niet eens met mij uit eten?
Why don't you dine out with me for a change?
wending [v] (de ~), keer (mv. keren) [m] (de ~) {zn.}
turn
turn of events
twist
maal [m] (de/het ~), keer (mv. keren) [m] (de ~) {zn.}
time
clip
Tot de volgende keer.
Until next time.
Je blijft keer op keer dezelfde fouten maken.
You continue making the same mistakes time after time.
keer (mv. keren) {zn.}
turn
turn of events
twist

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Londen werd verscheidene keren gebombardeerd.

London was bombed several times.

Het was omdat hij gewond was dat hij besloot terug te keren naar Amerika.

It was because he was injured that he decided to return to America.

En vanavond denk ik aan alles dat zij in haar eeuw in Amerika heeft gezien; het lief en het leed; het vallen en het opstaan, de keren dat ons gezegd werd dat we het niet kunnen, en de mensen die voortzetten met die Amerikaanse overtuiging: we kunnen het wel.

And tonight, I think about all that she's seen throughout her century in the United States — the heartache and the hope; the struggle and the progress; the times we were told that we can't, and the people who pressed on with that American creed: Yes we can.


Gerelateerd aan keren

aanhouden - stilleggen - stilzetten - stoppen - stuiten - draaien - omdraaien - ronddraaien - wenden - wentelen - zwenken - draai - draaiing - wending - wielingverandering - tijd