Vertaling van keren

Inhoud:

Nederlands
Engels
keren {ww.}
to turn 

wij keren
jullie keren
zij keren

we turn
you turn
they turn
» meer vervoegingen van to turn

aanhouden, keren, stilleggen, stilzetten, stoppen, stuiten {ww.}
to halt
to stop 
to end 
to hold 
to obstruct
to stem 
to stay 
to stall
to arrest

wij keren
jullie keren
zij keren

we halt
you halt
they halt
» meer vervoegingen van to halt

draaien, keren, omdraaien, ronddraaien, wenden, wentelen, zwenken {ww.}
to whirl
to revolve 
to turn around
to turn round
to turn 

wij keren
jullie keren
zij keren

we whirl
you whirl
they whirl
» meer vervoegingen van to whirl

keren {ww.}
to turn back
to stop
to hold back
to contain
to check
to arrest

wij keren
jullie keren
zij keren

we stop
you stop
they stop
» meer vervoegingen van to stop

kentering [v], verandering [v], keer (mv. keren), verloop {zn.}
alteration
change 
conversion
transformation 
draai [m], wending [v], zwenking [v], gier, keer (mv. keren), slag [m], zwaai, zwenk {zn.}
turn 
revolution 
stroke
draai [m], draaiing [v], wending [v], wieling [v], zwenking [v], keer (mv. keren), zwenk {zn.}
turn 
revolution 
rotation 
stroke
swirl
vortex 
wriggle 
whirl
keer (mv. keren), maal {zn.}
occasion 
time 
verandering [v], verzetting [v], wijziging [v], wisseling [v], keer (mv. keren), omkeer {zn.}
about-face
alteration
conversion
transformation 
change 
shift 
wenden, keren {ww.}
to turn

wij keren
jullie keren
zij keren

we turn
you turn
they turn
» meer vervoegingen van to turn

verzetten, kanten, roeren, vechten, verweren, keren, weren {ww.}
to hold out
to resist
to stand firm
to withstand

wij keren
jullie keren
zij keren

we resist
you resist
they resist
» meer vervoegingen van to resist

veranderen, kenteren, keren {ww.}
to change

wij keren
jullie keren
zij keren

we change
you change
they change
» meer vervoegingen van to change

Laten we hopen dat tijden veranderen.
Let's hope times change.
Dat zal niets aan de zaak veranderen.
That doesn't change anything.
wenden, bepalen, keren, richten, vervoegen {ww.}
to address
to turn to

wij keren
jullie keren
zij keren

we address
you address
they address
» meer vervoegingen van to address

omzetten, keren, omdraaien, omkeren {ww.}
to turn over
to roll

wij keren
jullie keren
zij keren

we roll
you roll
they roll
» meer vervoegingen van to roll

omleggen, omwenden, keren, omdraaien, omkeren, draaien {ww.}
to turn
to move around

wij keren
jullie keren
zij keren

we turn
you turn
they turn
» meer vervoegingen van to turn

inrukken, terugkeren, keren, teruggaan {ww.}
to return

wij keren
jullie keren
zij keren

we return
you return
they return
» meer vervoegingen van to return

Het was omdat hij gewond was dat hij besloot terug te keren naar Amerika.
It was because he was injured that he decided to return to America.
maal [m] (de/het ~), keer [m] (de ~) {zn.}
time
clip
Tot de volgende keer.
Until next time.
Je blijft keer op keer dezelfde fouten maken.
You continue making the same mistakes time after time.
wending [v] (de ~), keer (mv. keren) [m] (de ~) {zn.}
turn
turn of events
twist
keer (mv. keren) {zn.}
turn
turn of events
twist

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Londen werd verscheidene keren gebombardeerd.

London was bombed several times.

Het was omdat hij gewond was dat hij besloot terug te keren naar Amerika.

It was because he was injured that he decided to return to America.

En vanavond denk ik aan alles dat zij in haar eeuw in Amerika heeft gezien; het lief en het leed; het vallen en het opstaan, de keren dat ons gezegd werd dat we het niet kunnen, en de mensen die voortzetten met die Amerikaanse overtuiging: we kunnen het wel.

And tonight, I think about all that she's seen throughout her century in the United States — the heartache and the hope; the struggle and the progress; the times we were told that we can't, and the people who pressed on with that American creed: Yes we can.