Vertaling van wenden

Inhoud:

Nederlands
Engels
draaien, keren, omdraaien, ronddraaien, wenden, wentelen, zwenken {ww.}
to whirl
to revolve 
to turn around
to turn round
to turn 

wij wenden
jullie wenden
zij wenden

we whirl
you whirl
they whirl
» meer vervoegingen van to whirl

endosseren, gireren, wenden {ww.}
to transfer
to endorse

wij wenden
jullie wenden
zij wenden

we transfer
you transfer
they transfer
» meer vervoegingen van to transfer

wenden, keren {ww.}
to turn
wenden, bepalen, keren, richten, vervoegen {ww.}
to turn to
to address
wenden {ww.}
to wear round
to tack
wennen, gewennen, zich aanpassen, zich schikken {ww.}
to conform
to adjust
to adapt 
to accommodate oneself
to adapt oneself

wij wenden
jullie wenden
zij wenden

we adjusted
you adjusted
they adjusted
» meer vervoegingen van to adjust

wennen, acclimatiseren, zich aanpassen, zich schikken {ww.}
to conform
to adjust
to adapt 
to accommodate oneself
to adapt oneself

wij wenden
jullie wenden
zij wenden

we adjusted
you adjusted
they adjusted
» meer vervoegingen van to adjust

wennen, aanwennen, gewoon maken {ww.}
to acclimatize
to accustom 

wij wenden
jullie wenden
zij wenden

we acclimatized
you acclimatized
they acclimatized
» meer vervoegingen van to acclimatize

aarden, gewend raken, wennen {ww.}
to accustom oneself
to get used
to adjust 
to acclimatize

wij wenden
jullie wenden
zij wenden

we adjusted
you adjusted
they adjusted
» meer vervoegingen van to adjust