Vertaling van vallen

Inhoud:

Nederlands
Engels
vallen, afvallen, neervallen, verschieten {ww.}
to drop 
to fall 
to lapse

wij vallen
jullie vallen
zij vallen

we drop
you drop
they drop
» meer vervoegingen van to drop

Laat vallen.
Let's drop it.
Laat dat glas niet vallen.
Don't drop that glass.
vallen {ww.}
to fall
to flow
to hang

wij vallen
jullie vallen
zij vallen

we fall
you fall
they fall
» meer vervoegingen van to fall

vallen {ww.}
to play

wij vallen
jullie vallen
zij vallen

we play
you play
they play
» meer vervoegingen van to play

vallen, mogen {ww.}
to fancy
to go for
to take to

wij vallen
jullie vallen
zij vallen

we fancy
you fancy
they fancy
» meer vervoegingen van to fancy

vallen, bliksemen, duvelen, kletteren, kukelen, neerkletteren, ploffen, sodemieteren, lazeren, mieteren, donderen, flikkeren {ww.}
to fall
to fall down

wij vallen
jullie vallen
zij vallen

we fall
you fall
they fall
» meer vervoegingen van to fall

Ik ben bang om te vallen.
I'm afraid to fall.
In oktober beginnen de bladeren te vallen.
Leaves begin to fall in October.
vallen, ergeren, storen {ww.}
to bother
to irritate
to rile
to chafe
to nettle
to devil
to annoy
to get at
to nark
to get to
to rag
to gravel
to vex

wij vallen
jullie vallen
zij vallen

we bother
you bother
they bother
» meer vervoegingen van to bother

Mag ik je een moment storen?
May I bother you for a moment?
Dan ga ik wel Sudoku spelen, in plaats van jou nog verder te storen.
I will play Sudoku then instead of continuing to bother you.
vallen, ressorteren {ww.}
to belong
to belong to

wij vallen
jullie vallen
zij vallen

we belong
you belong
they belong
» meer vervoegingen van to belong

vallen {ww.}
to fall

wij vallen
jullie vallen
zij vallen

we fall
you fall
they fall
» meer vervoegingen van to fall

vallen, komen, geraken, raken, treden {ww.}
to get
to go
to become

wij vallen
jullie vallen
zij vallen

we get
you get
they get
» meer vervoegingen van to get

Ik wil naar de hemel gaan, maar ik wil niet sterven om er te geraken!
I want to go to heaven, but I don't want to die to get there!
Om bij het museum te komen moet je die bus nemen.
You have to get on that bus to go to the museum.
uitdraaien, uitlopen, uitpakken, vallen, uitmonden, resulteren, uitvallen, leiden, bekomen {ww.}
to ensue
to result

wij vallen
jullie vallen
zij vallen

we ensue
you ensue
they ensue
» meer vervoegingen van to ensue

sneuvelen, sneven, vallen {ww.}
to fall

wij vallen
jullie vallen
zij vallen

we fall
you fall
they fall
» meer vervoegingen van to fall


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Laat vallen.

Let's drop it.

Waar gehakt wordt vallen spaanders.

From chipping come chips.

Laat dat glas niet vallen.

Don't drop that glass.

In oktober beginnen de bladeren te vallen.

Leaves begin to fall in October.

Ik ben bang om te vallen.

I'm afraid to fall.

We zetten vallen om kakkerlakken te vangen.

We set out traps for catching cockroaches.

Het is noodzakelijk om af te vallen.

It is necessary to lose weight.

Normaal gesproken vallen wolven geen mensen aan.

Wolves won't usually attack people.

Ik denk dat ik flauw ga vallen.

I think I'm going to faint.

Ge hebt uw zakdoek laten vallen.

You dropped your handkerchief.

Dit is een beproefde methode om af te vallen.

This is a tried and true method of weight loss.

Ze gaf hem de tip af te vallen.

She advised him to lose weight.

Jammer dat ik niet hoef af te vallen.

It's too bad that I don't need to lose weight.

"Dima?!" Al-Sayib was zo verbijsterd, dat hij zijn Fanta op zijn computer liet vallen en daarmee zijn jacht op noobs ruïneerde. "Dima?! Ben jij dat echt?!"

"Dima?!" Al-Sayib was so shocked that he dropped his Fanta on his computer, thereby ruining his noob hunt. "Dima?! Is that really you?!"

Ze beloven ons gouden bergen, maar ik heb zo het vermoeden dat we op de vervulling van die beloften kunnen wachten tot de dag dat Pasen en Pinksteren op één dag vallen.

They promise us the moon, but I suspect we can wait for the fulfillment of those promises till hell freezes over.