Vertaling van voorkomen

Inhoud:

Nederlands
Engels
voorkomen, vóórkomen {ww.}
to substitute 
voorkomen, voorkómen {ww.}
to prevent 
to obviate
to forestall

wij voorkomen
jullie voorkomen
zij voorkomen

we prevent
you prevent
they prevent
» meer vervoegingen van to prevent

Sluit het raam om te voorkomen dat je kou vat.
Shut the window to prevent catching a cold.
voorkomen, zich voorstellen, vóórkomen {ww.}
to appear 

wij voorkomen
jullie voorkomen
zij voorkomen

we appear
you appear
they appear
» meer vervoegingen van to appear

aan de hand zijn, gebeuren, geschieden, voorkomen, voorvallen, vóórkomen {ww.}
to happen 
to occur 
to come about

wij voorkomen
jullie voorkomen
zij voorkomen

we happen
you happen
they happen
» meer vervoegingen van to happen

Dat zal niet gebeuren.
That won't happen.
De meeste ongelukken gebeuren dicht bij huis.
Most accidents happen near home.
lijken, overkomen, schijnen, toeschijnen, voorkomen, vóórkomen {ww.}
to look 
to act 
to appear to be
to seem 
to appear 

wij voorkomen
jullie voorkomen
zij voorkomen

we look
you look
they look
» meer vervoegingen van to look

Deze twee bladeren lijken op elkaar.
These two leaves look alike.
Deze bloemen lijken allemaal op elkaar.
All those flowers look alike.
aanblik [m], aanzien [o], air [o], verschijning [v], schijn, uiterlijk, voorkomen, vóórkomen {zn.}
appearance 
look 
respect 
guise
countenance 
view 
sight 
aspect 
Zijn plotselinge verschijning verraste me.
I was surprised by his sudden appearance.
Mary is geobsedeerd door haar uiterlijk.
Mary is obsessed about her appearance.


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Voorkomen is beter dan genezen.

A stitch in time saves nine.

Sluit het raam om te voorkomen dat je kou vat.

Shut the window to prevent catching a cold.

Ik verzeker je dat een fout zoals deze nooit meer zal voorkomen.

I assure you that an error like this will never happen again.

We moeten nu maatregelen nemen om problemen in de toekomst te voorkomen.

We have to take measures now to avoid problems in the future.

Ik raad je echter aan om de JR Narita Express te nemen (een trein vertrekt elke 30-60 minuten vanaf de luchthaven), om te voorkomen dat je moet overstappen.

However, I recommend that you take the JR Narita Express (a train leaves every 30-60 minutes from the airport), to avoid the complexity of changing trains.

De twaalf dieren van de Chinese dierenriem komen van elf diersoorten die in de natuur voorkomen, met name de rat, os, tijger, konijn, slang, paard, aap, haan, hond en varken, en ook de legendarische draak; ze worden als kalender gebruikt.

The twelve animals of the Chinese zodiac come from eleven kinds of animals originating in nature, namely the rat, ox, tiger, rabbit, horse, snake, monkey, rooster, dog and pig, as well as the legendary form of the dragon, and are used as a calendar.

"Walakoem-oes-salaam, Al-Sayib!" antwoordde Dima, maar zette het geluid van zijn telefoon deze keer wat harder, om te voorkomen dat dit een dubbele zin zou worden. "Wat doe jij tegenwoordig?"

"Walakum-us-Salam, Al-Sayib!" Dima replied, but raised the volume on his phone this time, so as to avoid making this a duplicate sentence. "What are you up to these days?"