Vertaling van gebeuren

Inhoud:

Nederlands
Engels
aan de hand zijn, gebeuren, geschieden, voorkomen, voorvallen, vóórkomen {ww.}
to happen 
to occur 
to come about

zij gebeuren

they happen
» meer vervoegingen van to happen

Dat zal niet gebeuren.
That won't happen.
De meeste ongelukken gebeuren dicht bij huis.
Most accidents happen near home.
gebeuren {ww.}
to perform

zij gebeuren

they perform
» meer vervoegingen van to perform

passeren, afspelen, gebeuren, omgaan, geschieden {ww.}
to happen
to take place
to pass off
to pass
to occur
to hap
to go on
to fall out
to come about

zij gebeuren

they happen
» meer vervoegingen van to happen

Zoiets kan in Japan niet gebeuren.
Such a thing can't happen in Japan.
Een aardbeving kan elk moment gebeuren.
An earthquake can happen at any time.
overkomen, geworden, gebeuren, geschieden {ww.}
to befall
to betide
to bechance

zij gebeuren

they befall
» meer vervoegingen van to befall

happening [m] (de ~), gebeuren [o] (het ~), gebeurtenis [v] (de ~), evenement [o] (het ~), moment [o] (het ~) {zn.}
occasion
social occasion
social function
function
affair
De koninklijke bruiloft was een prachtige gebeurtenis.
The royal wedding was a magnificent occasion.

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Dat zal niet gebeuren.

That won't happen.

Zoiets kan in Japan niet gebeuren.

Such a thing can't happen in Japan.

Een aardbeving kan elk moment gebeuren.

An earthquake can happen at any time.

De meeste ongelukken gebeuren dicht bij huis.

Most accidents happen near home.

Niemand kon zeker weten wat er dan zou gebeuren.

No one could be sure what would happen then.

Je kunt waarschijnlijk wel raden wat er gaat gebeuren.

You can probably guess what happens though.

Laten we eens kijken wat er kan gebeuren in het ergste geval.

Let's consider the worst that could happen.

Dat is allemaal al eens eerder gebeurd, en het zal opnieuw gebeuren.

All that has happened before, and will happen again.