Vertaling van lijken

Inhoud:

Nederlands
Engels
lijken, gelijken, lijken op {ww.}
to resemble
to be similar

wij lijken
jullie lijken
zij lijken

we resemble
you resemble
they resemble
» meer vervoegingen van to resemble

Je O's lijken op je A's.
Your O's resemble your A's.
Gelukkige gezinnen lijken alle op elkaar, ieder ongelukkig gezin is ongelukkig op zijn eigen wijze.
All happy families resemble each other, each unhappy family is unhappy in its own way.
lijken, overkomen, schijnen, toeschijnen, voorkomen, vóórkomen {ww.}
to look 
to act 
to appear to be
to seem 
to appear 

wij lijken
jullie lijken
zij lijken

we look
you look
they look
» meer vervoegingen van to look

Deze twee bladeren lijken op elkaar.
These two leaves look alike.
Deze bloemen lijken allemaal op elkaar.
All those flowers look alike.
kadaver, kreng, lijk (mv. lijken) {zn.}
corpse 
carcass
cadaver 
lijk (mv. lijken), zoomtouw {zn.}
bolt-rope
aanspreken, aanstaan, behagen, bevallen, liggen, lijken, zinnen {ww.}
to attract
to appeal

wij lijken
jullie lijken
zij lijken

we attract
you attract
they attract
» meer vervoegingen van to attract

gelijken, lijken, trekken, gelijkend, neigen {ww.}
to resemble

wij lijken
jullie lijken
zij lijken

we resemble
you resemble
they resemble
» meer vervoegingen van to resemble

aandoen, schijnen, toelijken, toeschijnen, voorkomen, lijken {ww.}
to seem
to appear

wij lijken
jullie lijken
zij lijken

we seem
you seem
they seem
» meer vervoegingen van to seem

lijk [o] (het ~), aas {zn.}
stiff
remains
clay
corpse
cadaver

Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

Deze twee bladeren lijken op elkaar.

These two leaves look alike.

Deze bloemen lijken allemaal op elkaar.

All those flowers look alike.

Je O's lijken op je A's.

Your O's resemble your A's.

Hun kleren lijken erg op die van onze voorouders.

Their clothes are quite like those of our ancestors.

Tom houdt van mensen die op hem lijken.

Tom likes people similar to himself.

Sommige Japanners zijn zo verlegen dat ze onbeleefd lijken.

Some Japanese are shy even to the point of appearing rude.

Ze lijken zo op elkaar dat ik ze nooit uit elkaar kan houden.

They're so alike I can never tell one from the other.

De lokale schoolcommissie zou over lijken gaan om dat boek te verbieden.

The local school board would go to any length to ban that book.

Gelukkige gezinnen lijken alle op elkaar, ieder ongelukkig gezin is ongelukkig op zijn eigen wijze.

All happy families resemble each other, each unhappy family is unhappy in its own way.

Chinese gerechten in Europa lijken totaal niet op Chinese gerechten in China.

Europe's Chinese food is nothing like China's Chinese food.

Als je op de foto in je paspoort begint te lijken moet je op vakantie gaan.

When you're beginning to look like the photo in your passport, you should go on a holiday.


Gerelateerd aan lijken

gelijken - lijken op - overkomen - schijnen - toeschijnen - voorkomen - vóórkomen - kadaver - kreng - lijk - zoomtouw - aanspreken - aanstaan - behagen - bevallenzijn - lichaam